Spring naar inhoud

1. De Volksunie spat uiteen

dinsdag 8 mei 2018

geschreven op 17 januari 2017
Geert Bourgeois onthult naam nieuwe partij (13 oktober 2001)

Deze eerste aflevering reconstrueert hoe het uiteenvallen van de Volksunie eindigt in een politieke vechtscheiding en een groot trauma veroorzaakt.

Met getuigenissen van Geert Bourgeois, Bert Anciaux, Sven Gatz, Patrick Vankrunkelsven, Fons Borginon, Johan Sauwens en Els Van Weert.

Eind de jaren 90 zit de Volksunie in zak en as: moet de VU een klassieke Vlaams-nationale partij blijven of moet ze verruimen en verbreden? Bert Anciaux krijgt de opdracht om een vernieuwingsoperatie op poten te zetten die uitmondt in ID-21.

Fons Borginon is de laatste voorzitter van de VU (voorjaar 2001)

De traditionalistische vleugel van de VU ziet dat helemaal niet zitten en slaagt erin om Geert Bourgeois, in een strijd tegen Patrick Vankrunkelsven te laten verkiezen tot partijvoorzitter. Dat slaat diepe wonden. Bourgeois verzet zich ook met hand en tand tegen de voorstellen voor een nieuwe staatshervorming: de Lambermontakkoorden. Als de voltallige Volksunie dat compromis toch aanvaardt, neemt Bourgeois ontslag als voorzitter en krijgt Fons Borginon het heft in handen.

Johan Sauwens op de omstreden viering van het Sint-Maartensfonds (5 mei 2001)

De kloof tussen de traditionalisten en de verruimers wordt onoverbrugbaar. De interne verdeeldheid komt aan de oppervlakte bij een zwaar politiek incident met Johan Sauwens. Zijn aanwezigheid op een viering van de oud-collaborateurs van het Sint-Maartensfonds wordt door zijn tegenstanders aangegrepen om Sauwens tot ontslag te dwingen als Vlaams minister. Wanneer Sven Gatz zich daar namens ID-21 bij aansluit, spat de oude VU uiteen.

Sven Gatz stapt over naar de liberalen (1 juli 2002)

Dat incident leidt samen met het verzet tegen de nieuwlichters tot het definitieve einde. Na een ledenreferendum gaan beide kampen hun eigen weg. Bourgeois sticht de N-VA en Bert Anciaux houdt Spirit boven de doopvont. Maar daar steken de meningsverschillen binnen de kortste keren opnieuw de kop op. Als Anciaux onomwonden pleit voor een kartel met de sp.a van Steve Stevaert, trekken Vankrunkelsven, Borginon en Gatz ontgoocheld naar de liberalen.

De eerste test zijn de federale verkiezingen van 2003 waar het kartel sp.a-spirit glansrijk wint en N-VA amper 1 zetel binnenhaalt.

VRTNU VRTNU VRTNU