Spring naar inhoud

Jurgen Goossens

Doctor in de Rechten

geschreven op 04 september 2017
Jurgen Goossens

DE TOEKOMST VAN DE BESTUURSRECHTSPRAAK. JURISDICTIONELE CONTROLE VAN OVERHEIDSOPTREDEN IN RECHTSVERGELIJKEND PERSPECTIEF

Te veel tijd en geld gaat verloren bij aanslepende gerechtelijke procedures bij geschillen met de overheid

Jurgen Goossens

Jurgen Goossens (°1988) is postdoctoraal onderzoeker (FWO, UGent) en universitair docent (Erasmus Universiteit Rotterdam). Hij heeft een Master of Laws behaald aan Yale Law School en is stichtend redacteur van de Belgian Constitutional Law Blog. Op die blog verschijnen artikels over en analyses van recente evoluties inzake het Grondwettelijk recht in België. Goossens heeft talrijke wetenschappelijke en vulgariserende bijdragen gepubliceerd inzake publiekrecht en grondwettelijk recht.

Geschillen met de overheid moeten in de toekomst sneller en efficiënter kunnen worden opgelost door de rechter. Nu zijn er vaak meerdere rechters tegelijk bevoegd en is de rechtsbasis voor de Vlaamse bestuursrechtscolleges onzeker.

Het overheidsoptreden is enorm toegenomen en er zijn dus geregeld conflicten tussen de burger en het bestuur, bijvoorbeeld bij de betwisting van een infrastructuurproject zoals Uplace of de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Een efficiënte rechtsbescherming door de rechter tegen de overheid via een tijdige en finale geschillenbeslechting is dan ook cruciaal.

Ik nam verschillende factoren die belangrijk zijn voor een efficiënte rechtsbescherming tegen de overheid in acht om tot een globale toekomstvisie te komen.

Gerechtelijke procedures voor geschillen met de overheid, bijvoorbeeld bij protest tegen de bouw van een nieuwe gevangenis, slepen vaak te lang aan. Dit leidt tot kostbaar verlies van tijd en geld, wat nadelig is voor zowel de overheid als de burgers. Het is dringend tijd voor een toekomstvisie om dit aan te pakken.

VRTNU VRTNU VRTNU