Spring naar inhoud

Hoe kan biologie ons leven verbeteren?

geschreven op 02 mei 2018

Hoe kan biologie ons leven verbeteren?

Biotechnologie, of kort gezegd biotech, zet biologie in voor praktische doeleinden. Het is een erg breed terrein, dat kan gaan van iets heel analoog tot hightech laboratorium werk. In dit vakgebied bestaat nog veel onontgonnen terrein. Charlotte D’Hulst en Elise Elsacker zijn twee straffe vrouwelijke onderzoekers die nieuwe manieren ontdekken om biologie in te zetten om ons leven te verbeteren.

Charlotte D'Hulst

Dr. Charlotte D’Hulst liet België achter zich en verhuisde naar New York om daar onderzoek te doen naar de Sense of Smell. Ze is grondlegger van de MouSensor technologie. De geurreceptoren van de muizen worden gebruikt om de geur te ontvangen en een chip zet deze om in data. Deze chip heeft dan dezelfde eigenschappen als een neus, die geuren kan ruiken en erna vertalen naar digitale codes. Zo krijg je een verbinding tussen de natuur enerzijds en technologie anderzijds.

Het grote verschil tussen biotechologie en technologie is biologie. En biologie is onvoorspelbaar.

Charlotte D'Hulst

De missie van Charlotte? Geur digitaliseren. Ze wil een objectieve code voor elke geur op de planeet. En waarom zal dit ons leven beter maken? Als er een code bestaat voor elke geur op de planeet, zal het makkelijker worden om geuren op te sporen. Zo kunnen bepaalde ziektes, zoals Parkinson, gedetecteerd worden via geur lang voor er symptomen optreden. Maar ook voor zaken zoals explosievendetectie en het opsporen van cocaïne kunnen deze MouSensors ingezet worden.

Elise Elsacker

Elise Elsacker is onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze studeerde af als architect, maar werkt nu over verschillende vakgebieden heen. Ze onderzoekt namelijk het potentieel van bacteriën en schimmels in architectuur en design. Mensen moeten hun consumptiegewoonten trachten te doorbreken. Elise vindt het belangrijk om haar steentje bij te dragen in deze maatschappij, zeker op vlak van afvalvermindering.

Maar wat doet Elise nu precies? Van schimmels uit de natuur, afkomstig van paddenstoelen en zwammen, maakt ze biodegradeerbaar bouwmateriaal. Dit kan gebruikt worden als bijvoorbeeld isolatiemateriaal, maar ook als elementen in designmeubels. Haar missie? Een huis dat volledig is opgebouwd uit natuurlijke materialen dat zichzelf ook weer volledig kan afbreken. En dat kan dan weer opnieuw gebruikt worden om biologisch bouwmateriaal van te maken.

VRTNU VRTNU VRTNU