Spring naar inhoud

Carolien Frijns

Doctor in de Taalkunde

geschreven op 04 september 2017

ALS WE ’T DE KINDEREN VRAGEN. HET POTENTIEEL VAN PRODUCTIEVE INTERACTIE VOOR TWEEDETAALVERWERVING VANAF HET PRILLE BEGIN

Ik wil met mijn onderzoek bijdragen tot gelijke onderwijskansen voor kwetsbare kinderen in onze maatschappij.

Carolien Frijns

Carolien Frijns (°1987) is onderzoeker aan het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) en lerarenopleider aan de Arteveldehogeschool. In 2017 is ze gepromoveerd op onderzoek naar de verwerving van het Nederlands bij Turkse kleuters. Met haar onderzoek wil ze bijdragen aan het realiseren van (meer) gelijke onderwijskansen voor kwetsbare kinderen in onze maatschappij.

Anderstalige kinderen uit de lagere klasse onderpresteren in het Vlaamse onderwijs. In mijn doctoraat ben ik onder meer nagegaan hoe gesprekken in de kleuterklas anderstalige kleuters helpen bij het leren van het Nederlands.

Diversiteit maakt deel uit van onze maatschappij. Er zijn tweede en derde generaties migrantenfamilies, en er zijn nieuwkomers. Voor hen is het Nederlands een tweede taal. Hoe kunnen we hen het best helpen om het Nederlands te leren? Daarover gaat dit doctoraat.

We zijn nagegaan wat de verbanden zijn tussen verschillende soorten gesprekken in de klas en het leren van het Nederlands.

Ons onderzoek staat met beide benen in de maatschappij. Het zijn maatschappelijke vraagstukken, zoals onderpresterende groepen in ons onderwijs, waarop ik en mijn collega’s van het Centrum voor Taal en Onderwijs antwoorden willen bieden. Via de PhD Cup kunnen we ons onderzoek beter verspreiden, en kunnen we de kans vergroten op (meer) gelijke onderwijskansen voor kwetsbare kinderen.

VRTNU VRTNU VRTNU