Spring naar inhoud

Bram Van Den Bergh

Doctor in de Microbiologie

geschreven op 04 september 2017

EXPERIMENTELE EVOLUTIE VAN MICROBIËLE MUTLTIDRUG TOLERANTIE, EEN NIEUW MIDDEL OM DE MECHANISMEN VAN HET COMPLEXE PERSISTOR FENOTYPE TE ONTRAFELEN

Ik speel dagelijks de evolutie na om uit te klaren hoe bacteriën behandelingen kunnen omzeilen.

Bram Van den Bergh

Bram Van den Bergh (°1988) is een gepassioneerde microbioloog aan de KU Leuven, gefascineerd door de extreme evolutionaire veranderingen van kleine beestjes genaamd bacteriën. Zijn specifiek domein is de snelle evolutie van antibioticumtolerantie in deze bacteriën. Dagdagelijks speelt hij de evolutie na in het lab om uit te klaren hoe bacteriën behandelingen kunnen omzeilen en om, meer in het algemeen, hun evolutionaire opties bloot te leggen.

Ziekmakende bacteriën in een winterslaap omzeilen de werking van antibiotica en zitten een antibioticumkuur simpelweg uit zonder dat ze hiervoor resistent moeten worden. Deze minder gekende vorm van tolerantie evolueerde in ons lab zeer snel naar ongekende hoge niveaus wanneer we bacteriën vaak in contact brachten met antibiotica maar wordt amper bekeken bij therapiefalen in de medische wereld. De evolutionaire veranderingen die optreden, vertellen ons meer over dit bacterieel kenmerk en kunnen ons in staat stellen behandelingen te verbeteren.

Vandaag de dag woedt er een antibioticumcrisis die banale infecties opnieuw dodelijk kan maken. Naast verspreiding van resistenties tegen bestaande, en een tekort aan nieuwe antibiotica, draagt inherente tolerantie hier enorm toe bij. Het vertraagt de therapie en geeft bacteriën de tijd om resistenties te verwerven.

Het bestuderen van tolerantie door naar zijn evolutie te kijken is nieuw, zo ook de snelle veranderingen die optreden in genen die cruciaal zijn voor de hypertolerante toestand.

Ik wil bewustwording creëren voor het gevaar van antibioticumresistentie en tolerantie voor onze medische wereld. Tegelijk wil ik laten zien hoe inventief bacteriën kunnen zijn en duidelijk maken dat grote evolutionaire veranderingen ook zeer snel kunnen optreden en dus relevanter zijn voor ons dan misschien eerst werd gedacht.

VRTNU VRTNU VRTNU