Spring naar inhoud

Lesley Hazleton

geschreven op 30 oktober 2017

In de laatste aflevering van Wanderlust, trekt Alicja naar het westen van de Verenigde Staten. Ze ontmoet er de Engelse Lesley Hazleton.

Als je aan Lesley Hazleton (72) vraagt om zichzelf te beschrijven, is het antwoord "als een joodse die ooit serieus heeft overwogen rabbijn te worden" maar evengoed "als een schoolmeisje dat op een Engelse nonnenschool droomde van een leven als non". Je zou denken dat Lesley erg gelovig is, maar niets is minder waar. Lesley is een overtuigd agnoste, maar dan één met een grote gevoeligheid voor religieus geïnspireerd mysterie. Wat ze duidelijk wil maken is dat religie of levensbeschouwing voor haar niet zwart-wit is.

Het gevaar schuilt in één-dimensionaal denken.

Lesley Hazleton in Wanderlust

Geweldig irrationeel

In haar meest recente boek 'Agnostic: A Spirited Manifesto' (2016) houdt Lesley dan ook een vurig pleidooi voor een open geest. Enkel met een open geest kan het debat een simpele 'ja versus nee' of 'wel geloven versus niet geloven' overstijgen. Lesley schreef dit boek omdat er volgens haar een grote nood is aan een agnosticisme dat verder gaat dan schouderophalend zeggen dat je niet gelooft in een god omdat het bestaan van die god niet bewezen is. Lesley zelf aanvaardt graag dat niet alle vragen antwoorden hebben en pleit voor een agnosticisme dat voldoende ruimte laat voor verbeelding en mysterie.

Geloven in een god noemt Lesley ‘geweldig irrationeel’, en al ligt dat gevoelig bij veel gelovigen, ze bedoelt het toch positief.

"Ik raakte alsmaar meer in verdiept in religie omdat het me fascineert. Geloof in al z’n aspecten: waarom iemand gelooft, de behoefte om te geloven, het verlangen om te geloven, de passie die erbij betrokken is. En ook de prachtige irrationaliteit ervan. Dat is geen kritiek. Er is zoiets als creatieve irrationaliteit. En dat is prachtig. Het kan mensen aanzetten tot prachtige dingen."

Lesley Hazleton in Wanderlust

Lesley's open geest komt waarschijnlijk voort uit het feit dat ze als enige joodse op een Engelse katholieke nonnenschool zat. Op school moest ze dus andere regels naleven dan thuis. Toen ze op school ooit stiekem een stukje onrein varkensvlees at en er tot haar verbazing helemaal niets gebeurde, gingen haar ogen open. Toch trok ze als prille twintiger naar Jeruzalem, een stad die religie ademt. Daar werkte ze als psychologe en als journaliste. Ze bracht er verslag uit voor verschillende media, waaronder Time Magazine, en bleef er ondanks drie oorlogen dertien jaar lang wonen.

“Oorlog kan je op een vreemde manier aan een plek binden. De lelijke waarheid is dat oorlog opwindend is. Je voelt je levendiger omdat je op de rand van de dood staat. Vooral voor buitenlandse journalisten kan dat een verslaving worden. Maar die voortdurende adrenaline is ook giftig.”

Lesley Hazleton in Wanderlust

Ondertussen woont Lesley bijna een half leven in Amerika maar het Midden-Oosten laat haar niet los. En dus schreef ze de laatste tien jaar boeken die haar in gedachten terugbrachten naar haar geliefde Jeruzalem. Historische boeken over de Koran, profeet Mohammed, Maria en Jezebel bijvoorbeeld. Praten over de hedendaagse politieke situatie in Israël en Jeruzalem doet ze dan weer liever niet.

“Als joodse is het bijzonder pijnlijk om in Israël een regering te zien die zich joods noemt en beweert joden te vertegenwoordigen maar in haar gedrag de antithese is van alles wat joods is. Daarom ben ik er steeds minder vaak teruggekeerd.”

Lesley Hazleton in Wanderlust

Sinds 2010 heeft Lesley een blog ‘The Accidental Theologist’. Daar schrijft ze regelmatig over religie en over de zin van ons bestaan. Maar ook over andere thema’s zoals de impact van de meest recente Amerikaanse verkiezingen. Seattle is dan wel een diepblauw centrum van verzet aan de rand van de VS, Hazleton vraagt zich af of mensen dat protest vier jaar lang zullen volhouden. En hoe ze hun eigen leven kunnen verderzetten zonder verteerd te worden door de woede die ze voelen tegenover het ‘regime’ in Washington DC’.

Hazletons thuis is een huisboot in een baai in Seattle. Water is voor haar een belangrijk element.

“Water plaatst alles in perspectief. Water herinnert ons eraan dat er iets veel groters is dan onszelf, kijk maar naar de oceaan. Er zijn mensen die het moeilijk hebben met dat 'oneindige' maar oneindigheid is voor agnosten, wat God is voor gelovigen. Het heeft geen begin en geen einde, het is niet te vatten.”

Lesley Hazleton in Wanderlust
VRTNU VRTNU VRTNU