Spring naar inhoud

Waarom geeft keuzevrijheid keuzestress?

Grote Vragen

© vrt
geschreven op 07 mei 2018

In onze reeks Grote Vragen leggen we regelmatig een vraag voor aan mensen uit verschillende hoeken. Deze keer is dat: "Waarom geeft keuzevrijheid keuzestress?"

Elke Van Hoof

Volgens psychologe Elke Van Hoof komt keuzestress voort uit het feit dat kiezen tegen onze natuur ingaat. Sommige keuzes worden zelfs onbewust gemaakt. Mensen zijn eerder volgers dan autonome beslissers. Zelfs als het gaat om een complexe keuze, dan proberen we die te vermijden en luisteren we naar anderen.

Volgens filosoof Andreas De Block kiezen we het liefst voor datgene dat ons helpt het kiezen uit te stellen. We kiezen dus voor die optie die ons later nog heel veel keuzeruimte laat.

Psychoanalyticus Paul Verhaeghe vindt de term keuzestress overschat wanneer het gaat over het moeten kiezen tussen 37 soorten tandpasta. Als het echter over grote levenskeuzes gaat, dan vindt hij stress heel normaal. Je gaat per slot een engagement aan waarvan je niet weet wat de gevolgen zullen zijn.

VRTNU VRTNU VRTNU