Spring naar inhoud

Kan de iPad de leraar vervangen?

Grote Vragen

© vrt
geschreven op 31 augustus 2018
In onze reeks Grote Vragen leggen we regelmatig een vraag voor aan mensen uit verschillende hoeken. Aan het begin van het nieuwe schooljaar vragen we ons panel van wijzen "Kan de iPad de leraar vervangen?".

Het zal niemand verbazen dat de tablets en andere digitale middelen ook hun intrede hebben gedaan in het onderwijs. Zoals moraalfilosofe Katleen Gabriels schrijft in haar boek 'Onlife' maken jongeren vandaag geen onderscheid tussen online en offline. Daarom alleen al is het belangrijk dat ze op school mediawijsheid meekrijgen en tablets en andere digitale hulpmiddelen goed leren gebruiken. Op termijn kunnen tablets zelfs de schoolboeken vervangen en de leerlingen de kans geven om zelf aan de slag te gaan en kennis te verwerven in plaats van een leraar die hen die kennis oplepelt.

De rol van de leraar zal veranderen, vindt ook filosoof Andreas De Block. Dat is wel vaker gebeurd in het verleden. Hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan de impact die de intrede van de boekdrukkunst heeft gehad in het onderwijs. Maar wat nodig blijft, is het persoonlijk perspectief van de leerkracht om op een enthousiaste en enthousiasmerende manier studenten kennis, vaardigheden en inzichten bij te brengen en die te leren gebruiken.

Daarom pleit schrijfster Joke van Leeuwen voor een herwaardering van het leraarschap. Geef leerkrachten de ondersteuning, beloning en vrijheid om met passie en enthousiasme kennis en meer door te geven, zegt ze. Digitale iDingen kunnen niet wat een leraar of lerares vermag: een vonk veroorzaken die de scholier iets verder brengt in het leven, of die zelfs zijn leven een andere wending geeft.

VRTNU VRTNU VRTNU