Spring naar inhoud

Hoe ver gaat medeverantwoordelijkheid?

Grote Vragen

© vrt
geschreven op 09 november 2018
Ben je medeverantwoordelijk voor iets waarvan je op de hoogte bent? En hoe ver gaat dat dan? Een moeilijke vraag voor ons panel van wijzen.

Voor schrijfster Joke van Leeuwen roept de vraag weer andere kwesties op. Zoals de vraag naar het beroepsgeheim van vertrouwenspersonen: is dat altijd absoluut of zijn er uitzonderingen denkbaar? Ook op het persoonlijke vlak ligt het soms moeilijk als je dingen weet over de mensen die je lief hebt.

Juriste Rachida Lamrabet wijst op de plicht om iemand in nood te helpen. Dat is niet alleen een morele plicht, maar ook een die in het strafrecht verankerd is. Maar het gaat ook over niet onverschillig zijn voor elkaar. Zelfs met het risico om afgewezen te worden met een "Bemoei u met uw eigen zaken."

Ook stand-upfilosofe Laura van Dolron heeft het moeilijk met deze vraag over medeverantwoordelijkheid voor dingen die je weet. "Als je ja zegt, wordt het zo eng om een krant open te slaan of iemand te vragen hoe het gaat. Zeg je nee, dan is dat te vrijblijvend. Dus: soms. Alleen, verbind verantwoordelijkheid niet met schuld, want daar heeft niemand wat aan."

VRTNU VRTNU VRTNU