Spring naar inhoud

Hernieuwbare energie

Onuitputtelijk maar veel te weinig

In Oostende ontdekken Natalie en Jonas hoe golven energie kunnen opwekken. - © Hotel Hungaria
geschreven op 12 april 2018

In deze aflevering ontdekken Natalie en Jonas een aantal alternatieve energiebronnen: de zon, de wind en de kracht van de golven.

Ze zien hoe China de pioniersrol van de Verenigde Staten lijkt over te nemen op het gebeid van hernieuwbare energie. Maar ook bij ons wordt volop nagedacht over nieuwe manieren om energie op te wekken.

Van de Verenigde Staten naar China

Deze aflevering over hernieuwbare energie begint in het Jimmy Carter Museum and Library in Atlanta. Daar hebben Natalie en Jonas afgesproken met Fred Morse, een van de pioniers van de hernieuwbare energie in de Verenigde Staten.

President Carter was de eerste president die zonnepanelen liet leggen op het Witte Huis. De installateur? Fred Morse. Ze lagen er niet lang, want president Reagan liet ze weer weghalen. Fred geeft Natalie en Jonas een korte inleiding in de geschiedenis van hernieuwbare energie.

De Verenigde Staten waren de pioniers van de hernieuwbare energie, maar vandaag lijkt China de leiding van de Verenigde Staten over te nemen. Er is immers geen enkel land dat zoveel investeert in hernieuwbare energie als China.

Hoe dat komt, horen Natalie en Jonas van Gilbert Van Kerckhove, een Vlaamse ingenieur die begin jaren ’80 naar China verhuisde. Hij heeft China op 40 jaar tijd zien evolueren van een bijna middeleeuwse landbouweconomie tot een technologische supermacht.

Steenkool heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van China, maar met het oog op de toekomst zet China volop in op wind- en zonne-energie. Neem nu Huang Ming: voor deze miljardair is de zon alles. Hij is de stichter van Solar Valley, een onderzoekscentrum naar alle mogelijke toepassingen van zonne-energie.

Vandaag staan er in China bijna 100.000 windmolens. En er komt elk uur eentje bij. Nathalie en Jonas trekken dan ook naar de stad Urumqi, de hoofdstad van de provincie Xinjiang. Deze provincie is namelijk erg geschikt voor windenergie.

Terwijl Natalie en Jonas naar de Dabancheng Wind Farm rijden, lijkt er geen eind te komen aan de rijen en rijen van windmolens in de vallei.

Maar...

Als het niet waait en de zon schijnt niet, geven windmolens en zonnepanelen geen energie.

Dat blijft een groot probleem van hernieuwbare energie, zegt Steven Nauwelaerts in Oostende. Deze jonge ingenieur gelooft dat we de tekortkomingen van de zon en wind deels kunnen opvangen met energie uit de zee.

Hij heeft een systeem ontworpen waarmee je de beweging van de golven op een rendabele manier kan omzetten in elektrische energie. Steven zet Natalie en Jonas dan ook op een surfplank om hen te laten voelen hoe de golven nooit stoppen met energie te geven.

VRTNU VRTNU VRTNU