Spring naar inhoud

Energiebeleid

© Hotel Hungaria
geschreven op 17 mei 2018

Na de eerste vijf afleveringen stellen Jonas en Natalie vast dat veel mensen in de landen die ze bezochten, het energiebeleid niet zo belangrijk vinden. Daarom gaan Natalie en Jonas in deze laatste aflevering over energiebeleid in gesprek met de zes voorzitters van de partijen die in het Vlaams Parlement zijn vertegenwoordigd.

Wie anders dan de beleidsmakers zelf kunnen een beter antwoord geven op het vraagstuk van onze energiebeleid? Wat is hun visie op het energievraagstuk? Hoe zien zij onze energie -en klimaattoekomst, en wat zijn hun ambities?

In Thor Central (een van de oude mijngebouwen in Waterschei) interviewen Jonas en Natalie de zes voorzitters van de partijen die in het Vlaams Parlement zijn vertegenwoordigd:

Wouter Beke (CD&V) John Crombez (sp.a) Tom Van Grieken (Vlaams Belang) Gwendolyn Rutten (Open VLD) Meyrem Almaci (Groen) Bart De Wever (N-VA)

De partijvoorzitters werden om de beurt een uur geïnterviewd, aan de hand van vijf thema's, telkens ingeleid door een filmpje met Jonas en Natalie.

Het is verontrustend om in een omgeving te leven waarin je de radioactiviteit niet ruikt, ziet of proeft. Maar omdat we dagelijks meten, wordt de radioactiviteit wel zichtbaar voor ons.

Kaori Suzuku van Mothers Lab Fukushima

Thema 1: de kernuitstap/kernenergie. In het filmpje bezoeken Jonas en Natalie het Fukushima Mothers Lab. Dat is een laboratorium waar mensen voeding of zelfs grond uit de tuin kunnen laten testen op radioactiviteit. Het is een privé-initiatief, opgestart door bezorgde moeders.

Over de gevaren van kerncentrales zijn alle partijen het over eens: ze vormen een gevaar voor ons land, maar ook voor de andere landen. Kiezen (of niet) voor kernenergie in België, daar zijn de meningen wat meer verdeeld: tegen 2025 moeten de kerncentrales wel gesloten worden, met de voorwaarde dat er alternatieven worden gecreëerd. Er wordt een oproep gedaan om een plan op te stellen waarbij concrete acties kunnen worden ondernomen.

Daartegenover maakt men zich zorgen om het zeer korte tijdspanne waarin dit moet gerealiseerd worden, namelijk tegen 2025.

Nu zegt men dat men alle centrales gaat sluiten, de oudste maar ook de jongste in 2025, dus binnen 7 jaar. Dus moeten wij 6000 Megawatt uur aan kernenergie gaan vervangen. Dat lijkt mij niet realistisch.

Bart De Wever partijvoorzitter N-VA

Belangrijkste bij deze thema is dat er voldoende rekening wordt gehouden met de haalbaarheid van de stappen. Leven op enkel zon- en windenergie lijkt niet haalbaar wegens de weersomstandigheden in België. Daardoor moet er een andere basis gevonden worden. Een voorbeeld dat naar voren werd gebracht zijn de gascentrales als transitiemiddel. Daarbij mag de financiële impact en de gevolgen voor het ecologische voetafdruk echter niet onderschat worden. Een thema dat nog lang een belangrijke agendapunt zal blijven.

Thema 2: De Belgische Staatsstructuur. Jonas en Natalie proberen aan een Deense energiebeleidsspecialist uit te leggen hoe de energie- en klimaatbevoegdheden in België zijn verdeeld over de gemeenschappen en de gewesten. De Deen legt uit hoe het in Denemarken werkt: er is 1 minister voor energie, klimaat en nutsvoorzieningen.

Het feit dat we op een relatief homogene manier zaken doen in Denemarken, ook in de politiek, maakt het veel makkelijker om beslissingen te nemen.

Finn Mortensen directeur 'State of Green'

In het interview pleiten alle partijvoorzitters voor een homogenere structuur waarbij Het Vlaams Belang pleit voor een onafhankelijke Vlaanderen. Samenwerking en overleg zal echter altijd nodig zijn. Er zal wat dan ook rekening gehouden worden met de verschillende gemeenschappen en met buurlanden om de vertegenwoordiging representatief te houden.

Dit heeft ook gevolgen voor de kernuitstap van België. Bij het opmaken van een energiepact moeten de bedrijven en burgers actief betrokken worden. Daarbij pleit Groen voor een herfederalisering van het energiebeleid.

Die interne concurrentie in een land is echt problematisch.

Meyrem Almaci partijvoorzitter Groen

Thema 3: Lokaal Bestuur. In Pittsburgh praten Jonas en Natalie met burgemeester Bill Peduto, die heel even wereldberoemd was toen Trump 'Pittsburgh not Paris' zei en de prijsakkoorden verliet. Peduto gelooft dat burgemeesters alle problemen kunnen oplossen.

De bedrijven die over 50 jaar energie produceren, zullen gevestigd zijn in de steden die hen vandaag de kans geven om pilootprojecten op te starten. Daar zal de industrie in toekomst te vinden zijn.

Bill Peduto burgemeester Pittsburgh

Als overheidspersonen die het dichtst bij de mensen staan, hebben burgemeester een grote sleutel in hun handen ter bevordering van onze energiebeleid. Dit begint van het vormen van een zuinige infrastructuur in steden tot de bescherming van ruimtelijke ordening en zelfs fiscaliteit. De steden kunnen ambitieuze doelstellingen opstellen en deze uitvoeren waarbij ze anderen kunnen dwingen om te volgen, net omdat ze zo dicht bij de burgers staan.

Wij geloven heel sterk in fiscale instrumenten om in een stad te gaan wonen. Wij hebben nu toegelaten dat je in bepaalde stadsdelen, waar het op dit moment wat minder aantrekkelijk is om te gaan wonen, om daar de belastingen te verlagen.

Gwendolyn Rutten partijvoorzitter Open VLD

Thema 4: mobiliteit. In Denemarken zien Jonas en Natalie hoe een hele stad op een paar jaar tijd is omgebouwd tot fietsstad. Ze zien er de voordelen van en vragen zich af of het moeilijk was om de mensen mee te krijgen in het verhaal.

De bedrijven verliezen 9 miljard aan files per jaar... per jaar! En toch blijft het bestaan en blijft het groeien. je zou een staking van de bedrijven verwachten tegen het mobiliteitsbeleid.

John Crombez sp.a

In het interview met de partijvoorzitters kwam naar voor dat het verbeteren van onze mobiliteitsplan van groot belang is voor de bevordering van het gebruik van openbare vervoer of fiets. De overheid is verantwoordelijk om een fietstocht naar het werk iets aangenaams te maken. Daartegenover ligt de verantwoordelijkheid bij de burger om te beseffen dat het gebruik van de auto niet de eerst de beste optie is.

Het heeft ook te maken met een mentaliteitswijziging. Als ik met mijn fietshelm het parlement binnenkom dan word ik door de collega's wel bekeken alsof ik iemand ben die van Mars geland is. Terwijl dat dit de meest normale zaak van de wereld zou kunnen zijn.

Wouter Beke partijvoorzitter CD&V

De verschillende voorzitters hadden ieder een eigen kijk op hoe de steden mobiliteit kunnen aanpakken: Sp.a pleit ervoor om de 3 miljard die bespaard zijn op het openbaar vervoer terug te geven. Daarnaast pleit N-VA ervoor om auto's zo veel mogelijk te weren uit het centrum van de stad en om meer multimodaliteit te creëren bij het openbare vervoer. Om af te sluiten wil Groen af van salariswagens die bedrijven aanbieden aan hun werknemers.

Thema 5: politieke verantwoordelijkheid. In de montage roepen Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu, Serge De Gheldere van de Klimaatzaak en Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap de politici op om sneller en actiever te handelen tegen de opwarming van de aarde.

Daartegenover opteren de partijvoorzitters voor een betere samenwerking niet enkel tussen de politieke partijen in België, maar ook op hogere niveaus. Sinds de doelstellingen voor 2020 minder haalbaar lijken, streeft men ernaar om voor 2030 concrete doelstellingen op te stellen en die ook wel degelijk uit te voeren. Groen is ambitieuzer en pleit voor een volledig hernieuwbare energiesysteem tegen 2050.

We merken toch dat we in België de komende jaren voor 2020 nog zullen moeten bijsturen, maar vooral naar 2030 toe, dat er daar nog een heel pakket nieuwe maatregelen zal moeten komen.

Hans Bruyninckx directeur van het Europees Milieuagentschap

De impact van de mens zal er zijn, maar de grootte van de impact van de mens, ik denk dat die overschat wordt... of de opwarming nu alleen aan de mens ligt, dat weet ik niet. De aarde warmt al eeuwen op en koelt af.

Tom Van Grieken partijvoorzitter Vlaams Belang
VRTNU VRTNU VRTNU