Spring naar inhoud

Watt

De wereld kan niet zonder energie.

En het ziet ernaar uit dat onze energiehonger de komende decennia alleen maar zal toenemen. De vraag is niet of we zonder kunnen, maar waar we al die energie vandaan halen zonder onze planeet om zeep te helpen.

In de zesdelige reeks Watt gaan spoedarts Natalie Eggermont (29) en energie-ingenieur Jonas Verstraeten (24) op zoek naar antwoorden op het energievraagstuk, zowel in Vlaanderen als in de rest van de wereld.

Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende energiebronnen? Hoever staan we met de energietransitie? Hoe pakken andere landen het aan en is er hoop op een groene en betere toekomst?

De klimaatverandering is voor mij dé uitdaging van deze tijd en van onze generatie. Ik denk dat iedereen van mijn leeftijd de wereld op een ingrijpende manier zal zien veranderen tijdens zijn leven. Op een goede of slechte manier. Ik wil er alles aan doen opdat we de juiste weg kiezen.

Natalie Eggermont

Energiespecialist Thijs Van de Graaf (UGent) vult hun bevindingen aan met feitelijke en geopolitieke inzichten over energie en klimaat. In de laatste aflevering is het woord aan de politici: wat is hun visie op het energiebeleid in Vlaanderen?

Natalie en Jonas nemen ook hernieuwbare energie onder de loep. Daardoor komt ook windenergie aan bod.

Eén doel, twee visies

Natalie en Jonas hebben hetzelfde doel voor ogen: een wereld zonder CO2-uitstoot om de klimaatopwarming niet te zeer te laten ontsporen. Want heel veel warmer moet het voor hen en de generaties na hen niet worden.

Als ingenieur ben ik vooral op zoek naar oplossingen die haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen.

Jonas Verstraeten

Maar ook al willen ze hetzelfde bereiken, toch zijn ze elkaars tegenpolen. Natalie is idealistisch, Jonas pragmatisch. Natalie kijkt met een maatschappij-bril naar de klimaatverandering en stelt de groei-economie in vraag, terwijl Jonas op zoek gaat naar concrete en haalbare oplossingen.

Door de ogen van Natalie en Jonas bekijken we de energie –en klimaatdiscussie op twee heel verschillende manieren.

Van Mol tot Kentucky

Voor Watt gaan Nathalie en Jonas op onderzoek op verschillende plaatsen in eigen land, maar hun zoektocht voert hen ook naar China, Japan, Koeweit, India en Denemarken.

Overal praten ze met mensen die op verschillende manieren een rol spelen in het energievraagstuk. Zo komen onder meer een mijneigenaar uit de Amerikaanse staat Kentucky, een slachtoffer van de kernramp in Fukushima, Vlaamse energiespecialisten en een uitbater van een windfarm in het Chinese Urumqi aan het woord.

Jonas en Natalie trekken onder andere naar Fukushima om de gevolgen van de kernramp te ontdekken.
VRTNU VRTNU VRTNU