Spring naar inhoud

Theodore Dalrymple

geschreven op 04 september 2017

Pessimisten zijn gelukkiger dan optimisten en hebben een veel beter gevoel voor humor. Ze zijn gewoon veel interessanter.

Theodore Dalrymple in Wanderlust

In de derde aflevering van Wanderlust trekt Alicja naar de Ardèche in Frankrijk. Daar zoekt ze Anthony Daniels op, beter bekend onder zijn pseudoniem Theodore Dalrymple. Dalrymple schrijft met de nodige ironie over de uitwassen van de welvaartstaat.

Anthony Daniels (67) is een Engelse arts op rust die tientallen boeken schreef waaronder Door en door verwend. Kritiek op de sentimentele samenleving. Hij is een cultureel-conservatief criticus die niet hoog oploopt met het links-liberale gedachtegoed en het utopische denken. Zijn ideeën worden graag opgepikt door politici. Bart De Wever is een fan maar ook Marc Van Peel en in Nederland Mark Rutte.

De laatste tien jaar van zijn carrière werkte Theodore Dalrymple als psychiater in een Brits staatsziekenhuis en in een gevangenis. Hij behandelde er mishandelde vrouwen en gedetineerden. Hij zag hoe het mis kan gaan in gezinnen waar geweld en alcoholmisbruik dagelijkse kost zijn.

Omdat men in de Engelse klassenmaatschappij nauwelijks weet hoe de ander opgroeit en leeft en hij als dokter wél op de eerste rij zat, besloot hij erover te schrijven. Uit verontwaardiging ook. Omdat hij niet kan vatten dat in een maatschappij waar elk kind een opleiding krijgt van 80 à 90.000 euro, één op vier jongeren de school ongeletterd verlaat. Dalrymple is niet mals voor zijn thuisland. In zijn ogen is Groot Brittannië het slechtste land in Europa om kind te zijn.

“20% van de Britse kinderen eet slechts één keer om de twee weken samen met een ander lid van het gezin. Terwijl samen eten heel belangrijk is voor kinderen. Aan tafel leren ze dat je soms moet wachten met eten wanneer je honger hebt en dat je soms moet eten wanneer je geen honger hebt. Tijdens een gezamenlijke maaltijd leren kinderen delen en leren ze dat niet alles draait rond hun hongergevoel van dat moment.”

Theodore Dalrymple in Wanderlust
Reizen en relativeren

Als arts werkte Dalrymple niet enkel in Groot-Brittannië maar ook in Zimbabwe, Tanzania, Zuid-Afrika en Kiribati. Hij beseft dat hij als arts in Afrika nuttiger werk heeft verricht dan dat hij ooit hier als psychiater heeft kunnen doen. Vooral de evolutie van de psychiatrie in het Westen baart hem zorgen.

“Psychiatrische diagnoses zijn tegenwoordig ontzettend ruim geworden. Volgens het boek Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) heeft iedereen in de Westerse wereld 2.5 stoornissen per jaar. Dat is belachelijk. Als iedereen ziek is, is niemand ziek.”

Anthony Dalrymple in Wanderlust

Dalrymple heeft altijd veel van reizen gehouden en zag een groot stuk van de wereld. Hij gelooft dat dat hem helpt relativeren. En wanneer Dalrymple vergelijkt, ziet hij in het Westen een maatschappij waarin overleven geen prestatie meer is. “We hoeven geen schrik te hebben dat we morgen geen eten of kleren zullen hebben, dat we geen dak meer boven ons hoofd hebben of geen medische hulp. Overleven is niet langer een prestatie. In Afrika, waar ik werkte, was dat wel nog zo.”

“Reizen geeft je iets om te vergelijken. Zoals Kipling zei: What should he know of England who only England knows.”

Theodore Dalrymple in Wanderlust

In zijn boek Door en door verwend. Kritiek op de sentimentele samenleving (2011) hekelt Dalrymple het feit dat werklozen, drugsverslaafden, gevangenen en mensen die ontwikkelingshulp ontvangen, gepamperd worden vanuit een misplaatste sentimentaliteit. Diezelfde sentimentaliteit is volgens Dalrymple dé grote verantwoordelijke voor een maatschappij waarin kinderen geen degelijke opvoeding meer krijgen - ouders lijken eerder geneigd om hun kinderen te volgen dan omgekeerd. De reden ook waarom het onderwijs erop achteruit gaat. En de reden waarom hard roepen dat je inzit met de planeet belangrijker is geworden dan er ook echt iets aan doen.

Door critici wordt Dalrymple vaak een pessimist genoemd, maar daar maalt hij niet om. Het pseudoniem Theodore Dalrymple - Dalrymple is een Schotse naam met een stamboom - koos hij net omdat dat associaties oproept met een oude man van adel die in een club porto drinkt terwijl hij klaagt over waar het met de wereld naartoe gaat.

Alicja is benieuwd in hoeverre de man Anthony Daniels lijkt op de auteur Theodore Dalrymple. Ze zoekt hem op in de Ardèche waar hij de helft van het jaar woont met zijn Franse vrouw Agnes.

VRTNU VRTNU VRTNU