Spring naar inhoud

Lode Van Hecke

geschreven op 25 september 2017
“Als ik hier als laatste abt de deur moet sluiten, wil ik het in schoonheid doen.”

In de vijfde aflevering van het tweede seizoen van Wanderlust krijgt Alicja Gescinska de uitzonderlijke kans om drie dagen mee te leven in de gemeenschap van de cisterciënzer monniken in de abdij van Orval. Vader-abt Lode Van Hecke (67) toont haar het doen en laten in de elfde-eeuwse abdij, waar hij nu al meer dan veertig jaar woont.

Lode Van Hecke groeide op in een katholiek nest in Roeselare. Zijn ouders waren geëngageerde katholieken, maar ze hebben hem nooit een religieuze roeping aangepraat. Als jongere had hij een geloofscrisis, hij was toen meer ongelovig dan gelovig.

Monnik worden was wel het laatste waaraan hij dacht. En God was voor hem een mythe die had afgedaan.

Het keerpunt kwam tijdens een klasretraite van het laatste jaar middelbaar waar een jezuïet kwam spreken over de bijbel. Lode wilde begrijpen waarom verstandige mensen ook kunnen geloven en wilde ontdekken of er al dan niet een God bestond.

Ik heb gezegd: ik ga de bijbel lezen, als jij God bent en de bijbel is het woord van God, dan moet je maar over de brug komen. Door van dag op dag de bijbel te lezen, ben ik in het geloof gegleden.

Lode Van Hecke in Wanderlust
Een magische thuishaven

Lode van Hecke studeerde filosofie en theologie maar hij wilde eigenlijk conservatorium volgen. Muziek was in zekere zin zijn eerste roeping en is nog steeds zijn grote passie. Hij luistert veel naar muziek, is goed bevriend met muzikanten als Roel Dieltiens, Willem Vermandere en Sigiswald Kuijken, maar is zelf geen uitvoerend muzikant meer. Dat was de zware prijs die hij heeft betaald om monnik te worden. Nu spreekt hij erover als een wonde die geheeld is, maar wel een litteken heeft achtergelaten. Al toont het ook wel de ernst van zijn engagement.

Toen Lode voor de eerste keer in Orval terechtkwam, wist hij dat dit de plek was waar hij thuishoorde. Na 40 jaar blijft hij het een magische plek vinden. Iedere dag kan hij vol verwondering staan over de gebouwen, de geschiedenis, de natuur.

Hier heeft men eigenlijk alleen maar gebeden, eeuwenlang. Het gebed kleeft als het ware aan de muren.

Lode Van Hecke in Wanderlust

Tien jaar geleden werd Lode Van Hecke abt van Orval. Hij is de 63ste abt sinds de stichting van de abdij in 1132. Lode is verantwoordelijk voor de zakelijke leiding van de kaasmakerij en brouwerij van Orval en daarnaast is hij uiteraard de religieuze leider van de monnikengemeenschap. Cisterciënzers staan bekend als strenge orde: ze hebben vijf gebedstijden per dag tussen 5 uur ’s ochtends en 8 uur ’s avonds. In Orval zijn ze nu met vijftien monniken van acht nationaliteiten, de jongste is 28 jaar, de oudste 88.

De kerk en het kwaad

Lode Van Hecke is een man van de wereld. Hij heeft vroeger veel gereisd en volgt nog dagelijks de actualiteit. Zonder oogkleppen: hij blijft niet blind voor de actualiteit binnen de katholieke kerk en het kwaad dat de kerk heeft aangericht in de recente en minder recente geschiedenis.

Er is veel bloed gevloeid in naam van God, maar dat ligt natuurlijk niet aan God zelf. Hoeveel mensen heeft men niet omgebracht in naam van God, zelfs bij de christenen onder elkaar. Het gaat om het kwaad ín de kerk en dat is het kwaad dat overal bestaat omdat het over mensen gaat.

Lode Van Hecke in Wanderlust

In tijden waarin het slecht gaat met de katholieke kerk in Vlaanderen en kerken en kloosters leeglopen, ziet Lode Van Hecke het als zijn taak om naar de toekomst te kijken. Ook al wil dat zeggen dat hij misschien de laatste abt van Orval zal zijn.

In de huidige problematiek spreekt men dikwijls over botsingen tussen de religies. Volgens mij gaat het echt niet daarom. De strijd die we aan het voeren zijn, is die tussen mensen die open staan voor de ander en mensen die gesloten zijn.

Lode Van Hecke in Wanderlust

De monniken blijven zolang hun gezondheid het toelaat tot het einde van hun leven in het klooster. Ze zorgen voor elkaar en gaan op een heel andere manier om met de dood. De monniken worden niet in een kist gelegd bij hun overlijden, maar opgebaard in de kapel, de andere monniken waken 24 uur lang bij het lichaam.

De grote vraag aan het eind van het leven is volgens Van Hecke voor iedereen fundamenteel dezelfde, of je nu gelovig bent of niet: “Heb ik bemind en ben ik bemind geworden? Dat is de essentie van het leven.”

VRTNU VRTNU VRTNU