Spring naar inhoud

Ilja Leonard Pfeijffer

26 jan

Awater

Het wordt stil, het wordt warmer in de zaal. / Steeds zilter waait dun ratelend metaal. / De schrijfmachine mijmert gekkepraat. / Lees maar, er staat niet wat er staat. Er staat: / ‘O moeder, nooit zult gij de bontjas dragen / waarvoor elk dubbeltje werd omgedraaid, / en niet meer ga ik op mijn vrije dagen / met een paar bloemen naar het hospitaal, / maar breng de rozen naar de Kerkhoflaan…’

Martinus Nijhoff

duur van de video: 12:28
VRTNU VRTNU VRTNU