Spring naar inhoud

Bogdan Vanden Berghe - Wat is de belangrijkste les voor onze kinderen?

07 maa

Bogdan Vanden Berghe was tot voor kort vooral gekend als algemeen directeur van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Na zijn opleiding Politieke en Sociale Wetenschappen was hij werkzaam als leraar aardrijkskunde en moraal. Hij belandde in de Noord-Zuidsector op de studiedienst van Broederlijk Delen en specialiseerde zich in thema’s als globalisering en de macro-economische context waarin derdewereldlanden zich bevinden. In 2002 werd hij campagneleider van 11.11.11 en van 2005 tot 2019 stond hij aan het hoofd van de organisatie. Begin 2019 maakte hij de overstap naar de politiek (Groen).

duur van de video: 00:56

kijk verder

VRTNU VRTNU VRTNU