Spring naar inhoud

Is een koolstofheffing de oplossing voor klimaatopwarming?

25 jan

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen moet ons land tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen terugschroeven met 80 tot 95 procent. Om die ambitie waar te maken, denkt minister van Energie Marie Christine Marghem aan de invoering van een koolstofheffing, een belasting op het gebruik van fossiele brandstoffen. In Zweden is zo’n CO2-taks al 25 jaar in gebruik. Dirk Van Zundert reist naar Stockholm en brengt verslag uit van de Zweedse aanpak.

duur van de video: 06:07
VRTNU VRTNU VRTNU