Spring naar inhoud

Is N-VA niet meer gekant tegen politieke benoemingen?

14 jul

Jeroen Windey wordt de nieuwe administratief-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Geen groot nieuws, ware het niet dat bij zijn motivering volgend zinnetje staat: “De visie van de heer Windey op het Vlaamse beleid inzake deradicalisering sluit het beste aan bij de visie van de functionele minister”. Geen wonder, aangezien Jeroen Windey de kabinetschef is van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). En laat N-VA nu net de partij zijn die zich altijd gekant heeft tegen politieke benoemingen in de belangrijke functies van de ambtenarij. Hoe zit dat nu met N-VA en politieke benoemingen?

duur van de video: 04:10
VRTNU VRTNU VRTNU