Spring naar inhoud

"Flexibilisering moet niet gelijkstaan met armoede"

18 okt

Stilaan wordt duidelijk hoe de begroting in elkaar zit. Elkeen, belangengroep of betrokkene, gaat na wat het effect is voor hem of haar. Een opvallende stem was alvast die van armoede-expert Ive Marx.

duur van de video: 03:57
VRTNU VRTNU VRTNU