Spring naar inhoud

AcademicLabs

03 feb

Wat als we àl onze kennis en expertise – over kantoormuren én landsgrenzen heen - meer met elkaar gaan delen? Dan kunnen we betere oplossingen bedenken voor levensbelangrijke problemen, aldus Arne Smolders. Denk maar aan een patiënt die hierdoor nauwgezet kan opvolgen waar én hoever het onderzoek rond zijn of haar ziekte momenteel staat.

Zijn recentste project AcademicLabs zou wel eens hét verschil kunnen maken in de manier waarop kennis voortaan gedeeld, verspreid én ook gebruikt zal worden in de buitenwereld.

duur van de video: 01:14
VRTNU VRTNU VRTNU