Spring naar inhoud

Willem-Frederik Schiltz en Cato Leonard

23 okt

De klassieke politieke partijen verliezen leden, en dus zoeken ze op een andere manier aansluiting bij de meningen die leven in de samenleving. Open Vld wil op een congres eind november ideeën en voorstellen van niet-leden bespreken. Ze opent daarvoor een website waar iedereen die zich kenbaar maakt een voorstel kan indienen. De meest populaire voorstellen worden aan het congres voorgelegd.

Kan dit soort participatieve procedures de democratie redden? Want zoals Karel De Gucht zegt in een opiniestuk afgelopen week is het duidelijk ‘dat de burger zijn zeg wil doen, maar hoe distilleer je daar iets uit dat plausibel is, dat niet alleen de waarheid is van de auteur van de gedachte maar een algemene gelding heeft?’ Toch maakt de participatieve democratie opgang. Want ook ministers –zoals Jacqueline Galant, minister van Mobiliteit, of Sven Gatz, de Vlaamse minister van Cultuur- proberen de meningen van gewone burgers te sprokkelen om hun beleid te verbeteren.

In Keien van de Wetstraat willen we telkens nagaan welke steen de politieke gast al heeft verlegd. Op lokaal niveau heeft Willem-Frederik Schiltz in het district Antwerpen een burgerbegroting ingevoerd, waarbij de inwoners zelf konden beslissen over de bestemming van 1 miljoen euro. En intussen is hij één van de leden van de commissie die het congres van Open Vld moet voorbereiden.

Ivan De Vadder brengt Willem-Frederik Schiltz samen met Cato Leonard, van Glassroots. Zij pleit al langer voor een participatieve democratie, en begeleidde onder andere het G-1000-project.

duur van de video: 26:53

kijk verder

VRTNU VRTNU VRTNU