Spring naar inhoud

Wat is de belangrijkste les voor onze kinderen?

Grote Vragen

© vrt
geschreven op 07 maart 2019
In Nachtwacht gaat de discussie deze week over het onderwijs. Maar wat is de allerbelangrijkste les die we onze kinderen willen meegeven?

Voor Bieke Purnelle en Bogdan Vanden Berghe is het belangrijk dat kinderen respect hebben voor de ander en openstaan voor andere meningen, maar tegelijk ook alles in vraag durven stellen, zelfs autoriteit. Niet zomaar gehoorzamen, maar zelf nadenken en een eigen mening vormen zonder anderen klakkeloos te volgen, daar komt het op aan.

Anne Provoost

Anne Provoost en Eva Brems benadrukken dat kinderen moeten leren dat ze niet het centrum van het universum zijn. Dat niet alles draait om het invididu, zijn eigen welzijn en welbehagen, of zijn eigen kleine bubbel. Eigenbelang moet plaats maken voor engagement: voor de ander, voor de omgeving of voor de samenleving.

Voor Christophe Busch komt het aan op het zoeken naar verbinding, tussen verleden, heden en toekomst, tussen groepen en natiestaten, tussen elkaar. Als we die verbinding vinden, dan floreert de mens op zich, dan zijn we in staat om spirituele meerwaarde te creëren.

Peter De Graef

De levensles die Peter De Graef wil meegeven gaat over de kunst van verveling. Wie zich overgeeft aan verveling verlangt niet naar wat er niet is, maar focust zich op het aanwezige, op het gewone, op tevreden zijn met wat je gegeven is. Het is een les in consuminderen.

VRTNU VRTNU VRTNU