Spring naar inhoud

Verlamd, maar toch opnieuw kunnen stappen? Het kan

geschreven op 04 januari 2016

Een spierverlamming, maar terug kunnen wandelen dankzij een exoskelet? Robottechnologieën aanwenden tijdens sportwedstrijden? Het is dichterbij dan je denkt. In 2016 is er de eerste Cybathlon waar atleten met een fysieke beperking robots gebruiken tijdens sportcompetities. Volgens prof. Bram Vanderborght (Vrije Universiteit Brussel) zal robotica onze toekomstige maatschappij vormgeven. Want robotica zal méér waard zijn dan de huidige computermarkt, niet alleen op persoonlijk, maar ook op financieel vlak. Beleef het interactief verhaal.

Interessant aan zo'n exoskelet is dat het pak zichzelf ondersteunt en meebeweegt met de drager. Zo krijg je bovenmenselijke krachten.

Bovenmenselijke superkrachten dankzij het exoskelet

Prof. Bram Vanderborght: "De Cybathlon is een sportwedstrijd, een soort van Olympische Spelen, voor mensen met een fysieke beperking die tijdens hun sportprestaties geassisteerd worden door technologie. Op de Olympische Spelen mag men geen technologie gebruiken. Hier wil men dat juist wél toelaten, net om die technologische ontwikkelingen verder te kunnen optimaliseren. De deelnemers van de Cybathlon zijn bijvoorbeeld mensen met een verlamming die met een ondersteunend exoskelet een volledig parcours moeten afleggen, mensen met een amputatie die een prothese krijgen en dan behendigheidstesten moeten doen. Maar ook braininterfaces worden er aangewend. Interessant aan zo'n exoskelet is dat het pak zichzelf ondersteunt en meebeweegt met de drager. Zo krijg je bovenmenselijke krachten waarmee je zware objecten kan manipuleren en opeens veel lichter voor je worden qua draagkracht. In praktijk is dat bijvoorbeeld ergonomisch interessant voor fabrieksmedewerkers."

Op de Olympische Spelen mag men geen technologie gebruiken. Hier wil men dat juist wél toelaten, net om die technologische ontwikkelingen verder te kunnen optimaliseren.

Prof. Bram Vanderborght (VUB)

The next step: wat met ons welvaartssysteem?

Canvas: De introductie van robotica brengt ook heel wat maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we de welvaart gecreëerd door robots herverdelen?

Prof. Bram Vanderborght: "Misschien gaan robots wel onze sociale status bepalen. Daar is een niet onbelangrijke taak voor de economen weggelegd. Zij moeten gaan bepalen wat de beste mechanismen hiervoor zullen zijn."

"Er zijn verschillende mogelijkheden voorhanden, zoals bijvoorbeeld het basisinkomen. Maar ook kapitaalkrachtige pensioenfondsen kunnen investeren in robotica, zodanig dat niet alleen fabrieken, maar ook kleine of middelgrote ondernemingen toegang kunnen krijgen tot die robots. Het idee zou dan zijn dat die robots onze maatschappelijke welvaart creëren en onze pensioenen uitbetalen. In dat verband zal ook de verkorting van de werkduur een gunstige impact hebben op ons persoonlijk welzijn."

Misschien gaan robots wel onze sociale status bepalen. Daar is een niet onbelangrijke taak voor de economen weggelegd. Zij moeten gaan bepalen wat de beste mechanismen hiervoor zullen zijn.

Prof. Bram Vanderborght (VUB)

Wie draagt de verantwoordelijkheid?

Canvas: Zoals u reeds aangaf, zal robotica een grote maatschappelijke omwenteling veroorzaken. Al zal dit een geleidelijk proces zijn waar we wel op kunnen anticiperen. Wie draagt de verantwoordelijkheid?

Bram: "Het is een uitdaging voor onze volledige maatschappij. Ik denk dat we als samenleving, inclusief het politiek bestuur, die toekomstige technologieën goed moeten bestuderen om ons daar ook zo goed mogelijk op voor te bereiden. Als je in retrospectie bekijkt hoe de auto, internet en smartphone zo’n gigantische impact hebben gehad op ons individueel leven en onze manier van werken en samenleven, dan moeten we er ons terdege bewust van zijn wat de specifieke impact zal zijn van die toekomstige technologieën."

"Maatregelen zijn belangrijk, en de universiteit speelt een belangrijke voortrekkersrol in de verdere implementatie van noodzakelijke maatregelen en wetgevingen. Wij als ingenieurs werken ook nauw samen met andere disciplines. Kinesisten zijn broodnodig voor de ontwikkeling van exoskeletons, sociologen moeten bekijken hoe de mens precies zou moeten samenwerken met robots op de werkvloer, psychologen moeten zich verder verdiepen in sociale robots, maar ook ethici hebben dan als taak om te bekijken hoe robots ethisch geprogrammeerd en gebouwd kunnen worden."

"Een universiteit dient om daar op te anticiperen en dan is het aan de maatschappij en de politiek om hun wetgeving daarop aan te passen. Zodat enerzijds innovatie op een goede manier zich verder kan ontwikkelen, maar er anderzijds wel rekening wordt gehouden met de burger, wiens rechten en privacy moet worden gewaarborgd. Om maar een voorbeeld te geven. Nu kijken bedrijven als Facebook en Google voortdurend in ons dagelijks leven. Wat als deze robots in het huishouden rondrijden? Dan gaan ze nog meer persoonlijke en gevoelige data kunnen verzamelen. Mogen die fabrikanten die data gebruiken? Mogen we elkaar bespioneren via robots? Dat zijn allemaal ethische vraagstukken die heel belangrijk zijn om een goede synergie tussen robot en mens te bewerkstelligen."

VRTNU VRTNU VRTNU