Spring naar inhoud

Ultima 2016 Immaterieel Erfgoed

De Geelse Gezinsverpleging

geschreven op 13 juni 2017
De Geelse Gezinsverpleging

Sinds meer dan 700 jaar is Geel een gastvrij toevluchtsoord voor mensen die het psychisch moeilijk hebben. De Geelse Gezinsverpleging bouwt voortdurend verder op die sterke traditie. Momenteel verblijven er ruim 250 psychisch kwetsbare mensen dag in, dag uit in een gewoon gezin.

De traditie van gezinsverpleging gaat terug tot de vroege middeleeuwen en de legende van Sint-Dimpna. Het verhaal gaat dat Dimpna, de dochter van een Ierse koning, op de vlucht sloeg voor de incestueuze intenties van haar vader. In Zammel, een gehucht van Geel, zou ze zich verscholen hebben. Maar haar vader kwam haar op het spoor en onthoofdde haar in een vlaag van waanzin. Toen de traditie van bedevaarten zich in Vlaanderen ontwikkelde, kwamen vele ‘krankzinnigen’ genezing afsmeken bij het graf van de Heilige Dimpna. Daar waar ze in andere dorpen en steden omwille van hun bizarre en soms angstaanjagende gedrag werden weggejaagd, werden ze in Geel geaccepteerd, omdat de Gelenaars zich, omwille van de legende, voorbestemd achtten om voor hen te zorgen.

Op die manier werd Geel een haven voor vele kwetsbare mensen. Ze werden door de Gelenaars – tijdens of na hun negendaagse boetedoening – in huis genomen en bleven er wonen. Pas 167 jaar geleden werd die zorg geïnstitutionaliseerd met de bouw van ziekenzalen en ondersteunende diensten en de komst van psychiaters en verpleegkundig personeel.

VRTNU VRTNU VRTNU