Spring naar inhoud

Lig jij wakker van de klimaatopwarming?

geschreven op 22 november 2015

Is de opwarming van de aarde überhaupt nog wel onder controle te krijgen? En vindt u dat de overheid genoeg de handen uit de mouwen steekt? Neen vindt alvast 'de Klimaatzaak', een burgerinitiatief waar onder meer Tom Lenaerts, Francesca Van Thielen, Nic Balthazar en Stijn Meuris de uithangborden van zijn. Daarom spannen ze, samen met bijna 10 000 burgers, een rechtszaak aan tegen de Belgische Staat. Ze eisen dat de Belgische regeringen voldoende maatregelen nemen om tegen 2020 een kwart minder CO2-uitstoot te hebben, volgens de internationale afspraken in Cancún in 2010. Een uitspraak in de zaak kan nog jaren op zich laten wachten, maar de Vlaamse Klimaatzaak put moed uit hun Nederlandse voorbeeld. Stichting Urgenda won, tegen alle verwachtingen in, op 24 juni hun zaak tegen de Nederlandse Staat. Roger Cox, de advocaat die de Nederlandse zaak pleitte en het proces won, zal dat ook in België gaan doen en de Vlaamse Klimaatzaak bijstaan in hun juridische strijd.

Toch is de Vlaming erg bezorgd omwille van die klimaatopwarming. Dat blijkt uit een enquête van Panorama. Zo vindt 86 % van de Vlamingen dat de klimaatopwarming dringend moet worden aangepakt omdat ze schadelijke gevolgen zal hebben voor de volgende generaties. Volgens 8 op 10 is de mens de grote oorzaak van deze problemen. Bijna twee derde van de Vlamingen is bereid om mee te werken aan maatregelen zoals kilometerheffing op wagens en milieutaks bij vliegtuigreizen. Het fiscale gunstregime voor bedrijfswagens mag van 64 procent verdwijnen. En bijna 2 op de 3 vinden dat een regering door de rechter mag veroordeeld worden als die niet genoeg maatregelen neemt tegen de CO2 uitstoot die de klimaatopwarming veroorzaken.

Is de rechtszaal de plek waar het klimaat zal gered worden? Of raakt de Klimaatzaak hier een fundamenteel probleem van de hedendaagse politiek: het gebrek aan langetermijndenken?

De cijfers bieden een verrassend inzicht: 50% van de Vlamingen voelt zich betrokken of extreem betrokken bij de klimaatproblematiek en 85% gelooft dat die verandering schadelijk is voor de volgende generaties. Ook acht 80% van de Vlamingen de mens voor die verandering verantwoordelijk. En 80% vindt dat die problematiek dringend moet worden aangepakt. Bijna 50% is het er over eens dat het vooral de industrie is die iets moet doen en 60% vindt dat de regering moet veroordeeld worden voor schuldig verzuim.

Is de rechtszaal de plek waar het klimaat zal gered worden? Of raakt de Klimaatzaak hier een fundamenteel probleem van de hedendaagse politiek: het gebrek aan langetermijndenken? Eén ding is zeker: het klimaat is echt wel een issue geworden, zonder twijfel. En ook de Vlaming ligt er wakker van.

In aanloop naar de VN-klimaatconferentie in Parijs begin december duikt Panorama op zondag 22 en 29 november onder in iets wat ons ontegensprekelijk allemaal aanbelangt: het klimaat. Met twee reportages en een unieke enquête die onderzoekt wat de Vlaming vindt van de klimaatproblematiek.

Zondag 22 november om 20u10, Panorama op Canvas én online.

VRTNU VRTNU VRTNU