Spring naar inhoud

Brigitte Heylen over de Afrikaanse pinguïn

Ode Aan Wat Verdwijnt

geschreven op 13 februari 2019

Pinguïns in Afrika?

De meeste mensen reageren verwonderd als ze horen dat er pinguïns leven in Afrika. Toch is het voor pinguïns in principe geen probleem om in warme streken te leven (tot aan de evenaar toe, denk aan de Galapagos pinguïn). Zolang het water maar koud genoeg is, en ze voldoende schuilplekken hebben aan land om te broeden.

De Afrikaanse pinguïn heeft een speciale betekenis voor mij. Deze soort heeft me destijds aangezet om biologie te studeren.

de Afrikaanse pinguïn

De Afrikaanse pinguïn (Spheniscus demersus) heeft een speciale betekenis voor mij. Deze soort heeft me destijds aangezet om biologie te studeren, en ik was heel blij om rond deze dieren te kunnen werken tijdens mijn masterthesis. Wanneer je de Afrikaanse pinguïns bestudeert in hun natuurlijke habitat wordt pas duidelijk hoe moeilijk zij het vandaag hebben. Hun populaties nemen al decennia af in aantal. Aan de kusten van Namibië en Zuid-Afrika komen momenteel minder dan twintigduizend broedparen voor; de soort heeft nu officieel de status “bedreigd”.

Brigitte Heylen

Afrikaanse pinguïns broeden in holen in los zand. Dit wordt nu onmogelijk, onder andere door het verwijderen van de opgestapelde uitwerpselen waarin zij eenvoudig holen konden graven (de reden voor het verwijderen van die uitwerpselen is dat deze, voor de kunstmest bestond, uitermate gegeerd waren als meststof). En dat terwijl extremere weersomstandigheden het haast onmogelijk maken om zonder hol te broeden.

De combinatie van al die factoren, versterkt door de klimaatwijziging, maakt dat een volledige extinctie nog moeilijk te stoppen is

Om te overleven moeten Afrikaanse pinguïns echter in de eerste plaats voldoende voedsel te vinden. Hun dieet bestaat voornamelijk uit ansjovis en sardines, maar die worden massaal gevangen door de ringzegenvisserij (met behulp van echolocatie). Alsof dat nog niet volstond, komen daar nog de vervuiling en de olie- en gasexploitatie bij. Het is de combinatie van al die factoren, versterkt door de klimaatwijziging, die maakt dat een volledige extinctie nog moeilijk te stoppen is.

Brigitte Heylen is doctoraatsstudent aan het departement Terrestrische Ecologie van de UGent.

VRTNU VRTNU VRTNU