Spring naar inhoud

Alain Dillen over de Europese paling

Ode Aan Wat Verdwijnt

geschreven op 06 februari 2019

Van larfje tot paling: een lange reis

De iconische Europese paling (anguilla anguilla) heeft een ongelooflijk complexe en fascinerende levenscyclus. Volwassen palingen paren in de Sargassozee, waarna de larfjes zich met de zeestromingen laten meedrijven naar onze Europese kusten. De palinglarven ontwikkelen zich op die tocht van miniscuul larfje tot een jong, doorschijnend palinkje of “glas-aal”. Die Glasaaltjes zwemmen met de getijdestroming mee, de grotere rivieren op, tot ze op eigen kracht verder kunnen reizen naar een geschikt plaatsje om op te groeien. Na zeven à negen jaar bij ons te zijn opgegroeid zwemmen ze als volwassen paling weer richting zee en de hele cyclus is rond.

De palingpopulatie zou vandaag nog maar 5% zijn van wat ze in de jaren tachtig was.

Alain Dillen

De palingpopulatie zou vandaag nog maar 5% zijn van wat ze in de jaren tachtig was. Dat heeft allerlei oorzaken (overbevissing, verontreiniging, ...), die op Europees niveau worden aangepakt.

Klimaatverandering is een ernstige recentere bedreiging. De piepkleine larfjes van de paling zijn immers sterk afhankelijk van de juiste stroming op het juiste moment; een factor die door klimaatverandering beïnvloed wordt. Wordt het water warmer, en daarmee ook zuurder, dan kunnen glasaaltjes niet alleen minder goed overleven, het neemt ook deels hun natuurlijke drang om verder te zwemmen weg. De klimaatverandering zou zo de finale doodssteek kunnen zijn voor onze paling, net op het moment dat er zoveel maatregelen genomen worden om de soort er terug bovenop te helpen.

Alain Dillen is visserijbioloog Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

VRTNU VRTNU VRTNU