Spring naar inhoud

Hoe gaat het nu met de Mexicaanse kleine helden?

geschreven op 17 februari 2016

Een jaar geleden is het intussen dat we in Mexico waren voor Kleine helden, en de drugsproblematiek is levendiger dan ooit. Semeí en Julia blijven de handen vol hebben, net als Norma trouwens. Sommige van onze Mexicaanse kleine helden gaan verbeten door, anderen moeten even op adem komen.

Van de Vranckx-redactie

Zal het uiteindelijk God zelf moeten zijn die een einde maakt aan de drugsproblematiek waar Mexico nu al jarenlang onder kreunt? Dezer dagen werkt Paus Fransiscus een officieel bezoek af aan Mexico, waar vier op de vijf inwoners katholiek is. “Het Mexico met zijn geweld, met zijn corruptie, met zijn drugsmokkel, met zijn kartels: dat is niet het Mexico dat onze Moeder wil”, zo verklaarde hij.

De hoop leeft dat de paus zijn verantwoordelijkheid zal nemen en een aantal priesters zal excommuniceren die verdacht worden van onfrisse zaakjes, net zoals hij dat in 2014 in Italië gedaan heeft. Of het in de praktijk echt iets zou veranderen, valt nog af te wachten, maar een duidelijk signaal zou het alleszins wel zijn.

Semeí werd aangehouden voor wapenbezit en verkiezingsfraude, maar vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Zijn bezoek bracht Paus Fransiscus gisteren nog naar Michoacán, de thuisstaat van burgerwacht Semeí Verdía. Voor hem is het een bewogen jaar geweest. Op 25 mei, vier maanden na ons bezoek, vielen Semeí en zijn bodyguard immers in een hinderlaag. Ze kwamen er levend vanaf; enkel de bodyguard raakte gewond. Misschien nog problematischer werd het op 21 juli, toen Semeí met veel machtsvertoon opgepakt werd door het Mexicaanse leger. De beschuldiging? Illegaal wapenbezit (wat klopt) en vervalsing van de lokale verkiezingen van 7 juni (wat veel minder waarschijnlijk is). Vermoedelijk hadden de autoriteiten stilaan genoeg van Semeís groeiende invloed in Aquila. In december werd hij evenwel weer vrijgelaten bij gebrek aan bewijs.

Norma Romero Vasquez en haar patronas blijven verder koken, ongeacht het aantal vluchtelingen.

Sinds de Mexicaanse regering haar nieuwe grensbeleid Plan Frontera Sur heeft doorgevoerd en migranten heeft verboden om nog mee te reizen met goederentreinen als la bestia, is het aantal vluchtelingen dat vanuit Centraal-Amerikaanse landen aankomt aan de Amerikaanse grens drastisch geslonken. Tegelijk blijkt de Mexicaanse overheid bij het doorvoeren van dat plan bijzonder hardhandig te werk te gaan: het aantal klachten over mishandeling door ambtenaren van de migratiediensten is in de loop van 2015 met maar liefst 40% gestegen. Volgens de Mexicaanse Nationale Commissie voor Mensenrechten gaat het daarbij vooral om slagen en verwondingen, afpersing, diefstal en schuldig verzuim. Norma Romero Vasquez en haar patronas blijven intussen verder koken, ongeacht het aantal vluchtelingen.

In het onderzoek naar de 43 van Iguala is er nog maar weinig vooruitgang geboekt. De burgemeester van Iguala zit intussen wel in de cel. De officiële versie over wat er met de 43 studenten is gebeurd, is in de loop van dit jaar nog een paar keer gewijzigd, maar telkens was ze even ongeloofwaardig. Dat de jongeren door de politie uitgeleverd zouden zijn aan het drugskartel Guerreros Unidos dat hen vervolgens zou verbrand hebben, ervan uitgaand dat ze leden van een rivaliserende bende waren, lijkt weinig waarschijnlijk, alleen al omdat de luchtvochtigheid ter plaatse veel te hoog is voor zo’n massaverbranding.

Julia wil een nieuw project opzetten in Veracruz.

De studenten blijven vermist, net als die tienduizenden andere Mexicanen. Julia Alonso Carvajal heeft haar activiteiten noodgedwongen op een lager pitje gezet: de werkdruk én de voortdurende dreiging werden haar en haar familie stilaan te veel. Ze wil samen met de Ciencia Forense Ciudadana een nieuw project opzetten in Veracruz, maar dat staat voorlopig om dezelfde reden on hold.

VRTNU VRTNU VRTNU