Spring naar inhoud

Vlaanderen

geschreven op 24 oktober 2017

In deze aflevering zien we hoe oud-collaborateurs en hun kinderen zich na de oorlog opnieuw toonden op het publieke forum. Dikwijls vanuit een Vlaams-nationalistische drijfveer verenigden oud-collaborateurs zich, werden ze opnieuw politiek actief of gingen ze in een nationalistische jeugdbeweging. Die dynamieken werken tot op vandaag door.

Tegelijk zocht de Vlaamse beweging, waarvan veel leden een verleden hadden in de collaboratie, naar een manier om dat verleden een plaats te geven binnen de beweging. Rond de eeuwwisseling leidde dat tot een eerste excuus voor de collaboratie. Toch zijn binnen die Vlaamse beweging vandaag nog steeds niet alle banden met dat collaboratieverleden doorgeknipt.

Met getuigenissen van Wim Claeys, Ledy Broeckx, Koen Pauli, Jan Tollenaere, Krie Heyse, Tilly Vetters, Willy Laporte, Anna Cuppens, Herman Dillen, Heili Verstraete en Toon & Hein Van Den Brempt.

VRTNU VRTNU VRTNU