Spring naar inhoud

Het zwarte nest

geschreven op 24 oktober 2017
De kinderen Van Den Brempt

Deze aflevering brengt het verhaal van de opgroeiende kinderen van collaborateurs. Na de terugkeer van hun ouder(s) in de maatschappij na hun gevangenisstraf, moest het normale leven weer worden hervat: waren zij klaar om te re-integreren in een maatschappij die hen vijandig gezind was?

En hoe was het voor de kinderen om na jaren zonder vader plots weer een man in huis te hebben? Vonden de ouders gemakkelijk werk, en hoe gingen ze om met hun oorlogsverleden: een streep eronder, of juist niet?

Welke plaats nam de oorlog in het gezin in? Sommigen wilden er helemaal niet over praten, anderen erkenden hun fout. Nog anderen blikten juist nostalgisch terug op de oorlogsjaren. Die houding bepaalde de context waarin de kinderen werden opgevoed. Er ontstond in de jaren na de oorlog al vlug een netwerk van voormalige collaborateurs die elkaar opzochten. Op die manier ontstond er een sociale kring van allemaal mensen die hetzelfde hadden doorgemaakt.

Anderzijds ondervonden de kinderen in hun omgeving ook de gevolgen van die oorlog. Hoe werden zij behandeld als anderen wisten dat ze een kind waren “van een zwarte”?

Met getuigenissen van Herman Portocarero, Krie Heyse, Jan Tollenaere, Ledy Broeckx, Tilly Vetters, Anna Cuppens, Heili Verstraete en Toon & Hein Van den Brempt.

VRTNU VRTNU VRTNU