Spring naar inhoud

Grey Day

De dag waarop de groene energie op is

© Canvas
geschreven op 23 januari 2019
De wereld kan niet zonder energie en het ziet ernaar uit dat onze energiehonger de komende decennia alleen maar zal toenemen. Waar halen we al die energie vandaan zonder onze planeet om zeep te helpen?

We gebruiken nog veel te weinig hernieuwbare energie en veel te veel ‘grijze' energie. Om daar de aandacht op te vestigen lanceert Canvas het begrip ‘Grey Day’, de dag van het jaar waarop onze eigen groene energie op is en we overschakelen op grijze energie.

Het aandeel zelfgemaakte hernieuwbare energie in ons land is gestegen van 8,7% in 2016 naar 9,1% in 2017. Dat zijn de laatst beschikbare cijfers.

Al de rest, 90,9% dus, is grijze energie. Die komt uit uranium in kernreactoren of uit fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool.

In tijd uitgedrukt komt 9,1% overeen met iets meer dan 33 dagen op een jaar. Onze groene energie voor dit jaar is dus op zondag 3 februari al op.

Als ons land zijn energieproductie aan dit tempo blijft vergroenen (0,4% per jaar) komen we pas over 227 jaar aan 100% hernieuwbare energie. Niet in 2050 dus, zoals voorzien, maar in 2246. We moeten dus dringend een tandje bijsteken.

Ecologie is een thema dat erg belangrijk is voor Canvas. We zijn dan ook op zoek gegaan naar een manier om het onderwerp nog meer op de kaart te zetten.

netmanager Olivier Goris

“We denken vaak dat we veel weten over het energievraagstuk. Maar het besef dat onze eigen groene energie al is opgebruikt na één maand, drukt ons met onze neus op de feiten en toont hoe complex en prangend het probleem is. Dat is wat we willen bereiken met Grey Day,” licht Canvas-netmanager Olivier Goris toe.

"Ik vind Grey Day een uitstekend initiatief. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen moeten we het aandeel hernieuwbare energie zo snel mogelijk drastisch verhogen," aldus professor Thijs Van de Graaf, energie-expert van de UGent.

VRTNU VRTNU VRTNU