Spring naar inhoud

Grey Day

De dag waarop de groene energie op is

© Canvas
geschreven op 12 april 2018

De wereld kan niet zonder energie en het ziet ernaar uit dat onze energiehonger de komende decennia alleen maar zal toenemen. Waar halen we al die energie vandaan zonder onze planeet om zeep te helpen?

We hebben allemaal nogal gemakkelijk het gevoel alles te weten over het energievraagstuk.

Olivier Goris

We gebruiken nog veel te weinig hernieuwbare energie en veel te veel ‘grijze energie’. Om daar de aandacht op te vestigen lanceert Canvas het begrip ‘Grey Day’: de dag in het jaar waarop onze eigen groene energie op is en we overschakelen op grijze energie.

Slechts 8,7 procent van alle energie die we momenteel in België verbruiken, is onze eigen groene energie. Die is vooral met biomassa, wind en zon opgewekt.

Al de rest, 91,3 procent dus, is grijze energie. Die komt uit uranium in kernreactoren of uit fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool. In tijd uitgedrukt komt 8,7 procent overeen met 32 dagen op een jaar.

Onze groene energie voor dit jaar was dus op 1 februari al op. 2 februari was de Grey Day van 2018. Vanaf die dag tot het einde van het jaar gebruiken we alleen nog grijze energie.

“Ecologie is een thema dat erg belangrijk is voor Canvas. We zijn dan ook op zoek gegaan naar een manier om het onderwerp nog meer op de kaart te zetten," zegt netmanager Olivier Goris.

“We denken vaak dat we veel weten over het energievraagstuk. Maar het besef dat onze eigen groene energie al is opgebruikt na één maand, drukt ons met onze neus op de feiten en toont hoe complex en prangend het probleem is. Dat is wat we willen bereiken met Grey Day.”

"Ik vind Grey Day een uitstekend initiatief: om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, moeten we het aandeel hernieuwbare energie zo snel mogelijk drastisch verhogen", aldus professor Thijs Van de Graaf, energie-expert van de Ugent.

"De Grey Day toont aan dat we in ons land nog reuzenstappen vooruit moeten zetten. Op Europees niveau komt zo’n 17% van alle energie uit hernieuwbare bronnen, en valt de Grey Day op 3 maart, een maand later dan bij ons.”

VRTNU VRTNU VRTNU