Spring naar inhoud

Demonen

geschreven op 17 juli 2018

Een zondagse misviering in het plaatselijke kerkje eindigt voor mij op een manier die ik niet snel zal vergeten. Een studente van het centrum gaat naar voren om vergiffenis te vragen. Zo gaat het elke zondag. Mensen die behoefte hebben aan een extra vergevingsmoment gaan tijdens het laatste deel van de mis vooraan op hun knieën zitten. Onder hevig geroep en luid gezang van de aanwezigen, worden ze verlost van hun zonden. De ceremonie wordt geleid door een man die even de rol van de priester overneemt.

door Charlotte Nietvelt

Eerder tijdens de misviering had het meisje al aangegeven dat ze de laatste tijd geteisterd werd door nachtmerries waarin ze door slijk zwemt of onder water geduwd wordt. Die zondag loopt het vergevingsmoment een beetje anders. Wanneer ze daar knielend zit, begint het meisje plotseling wild te schokken, te roepen en om zich heen te slaan. Kronkelend verplaatst ze zich over de grond, haar rok omhoog kruipend tot aan haar buik. Mannen grijpen haar vast en twee vrouwen proberen haar benen en armen met sjaals bij elkaar te binden. Ik ben als versteend en begrijp niet wat er gebeurt. Terwijl de mannen haar vasthouden, vormen de andere mensen in de kerk een cirkel rond het meisje en beginnen ze steeds luider te bidden.

Demonen in onze harten

Later vertelt m'n stagementor Rita me dat het meisje een demon in zich had, die enkel door gebeden verdreven kon worden. "Demonen zijn de zielen van de engelen die Lucifer gevolgd zijn toen hij na een oorlog in het Hemelrijk gevallen is. Lucifer was een van de meest vooraanstaande engelen. God hield van zijn gezangen en andere engelen bewonderden hem. Lucifer wilde net als God aanbeden worden door alle engelen en alle schepsels… en daar ging het mis. Een machtsstrijd barstte los, met als resultaat dat Lucifer uit het Hemelrijk verbannen werd en voortaan alleen nog maar zou heersen over het Vuur. Hij kreeg bijnamen als de draak, het beest, Satan... En Satan wilde wraak. Als het van hem afhing, zou het plan van God om alle mensen, naar zijn evenbeeld geschapen, dichtbij zich te houden, nooit slagen. De gevallen engelen of demonen zwerven nu op aarde rond en met duizenden, misschien zelfs miljoenen, zoeken ze de harten op van mensen die niet vervuld zijn met het licht van God en Jezus, want in deze harten is plaats voor zonde en elke zonde brengt ons verder weg van God. Elk woord, elke actie en elke daad gaat uit van ofwel het Goede ofwel het Kwade. Wat je tijdens de mis gezien hebt, is het verjagen van een demon uit het meisje door haar hart opnieuw te vervullen van Gods licht. De studente was als een behuizing voor de demon en werd bij het uitdrijven ervan een machteloze pop door de vele krachten die tegelijkertijd vochten om haar ziel."

Satan kan zich manifesteren in een machtige politicus of in eender wie. Hij zal ook de aanleiding zijn voor Wereldoorlog III.

Wachten op Jezus

Wanneer ik haar vraag hoe het komt dat in mijn westerse leefwereld zulke uitingen van conflicterende krachten minder voorkomen, zegt Rita dat we allen onverschillig kunnen leven, zonder geloof in God of zonder ons bewust te zijn van het Kwade dat onze aarde teistert. "Het is pas als je begint te bidden en te geloven, dat je je bewust kunt worden van de goedheid of de kwaadheid van je woorden, acties en daden." Ze haalt er een Bijbel bij en wijst me verschillende fragmenten aan die de terugkeer van Jezus naar de aarde voorspellen. "Maar alvorens Jezus kan kan terugkeren, zal Satan het ons, volgelingen van Jezus, heel moeilijk maken." Ze zegt dat Satan dingen zal introduceren die op het eerste zicht heel gunstig lijken, zoals bijvoorbeeld het inplanten van een technologie zodat we nooit meer cash geld of andere betaalmiddelen of zelfs papieren en documenten met ons mee moeten nemen, maar gewoon met onze chip zullen kunnen betalen en ons kunnen verplaatsen. "Alle mensen zullen dit aanvankelijk super vinden, maar zij die weigeren, zullen lijden onder uitsluiting en opstandelingen zullen gedood worden. Satan kan zich manifesteren in een machtige politicus of in eender wie. Hij zal ook de aanleiding zijn voor Wereldoorlog III. Het enige doel van Satan is de afstand tussen God en de mens te vergroten."

Rita vertelt me nog veel meer over de Bijbel. Van hoe het Kwade op aarde kwam tot de voorspellingen over de Heilige Geest die zal terugkeren naar de Hemel wanneer Jezus eindelijk zal verschijnen op aarde, zijn littekens tonend aan de mensen als bewijs dat hij de Zoon van God is. Ik ben onder de indruk van haar geloof. Door met Rita te praten begrijp ik nu wat er achter de uitdrijvingen zit. Toch blijft het een impact op me hebben, elke keer wanneer er iemand zo door het dolle gaat in de kerk.

VRTNU VRTNU VRTNU