Spring naar inhoud

Vlaamse Cultuurprijs voor Cinemaximiliaan

© Mirjam Devriendt
geschreven op 17 november 2016

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Vlaamse Cultuurprijs Sociaal-Cultureel volwassenenwerk 2015 uitgereikt aan Cinemaximiliaan. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden en een bronzen kunstwerk. De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse Trefdag van Socius.

Cinemaximiliaan is een pop-upcinema voor en door mensen op de vlucht. Dit project werd op initiatief van Gwendolyn Lootens en Gawan Fagard opgericht naar aanleiding van de vluchtelingencrisis in 2015. De naam verwijst naar het Maximiliaanpark in de Brusselse Noordwijk waar op dat moment meer dan duizend mensen verbleven in afwachting van registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil.

Inmiddels is Cinemaximiliaan doorgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie die filmvertoningen, debatten, optredens en uitstappen organiseert in opvangcentra voor vluchtelingen, culturele instellingen en bij mensen thuis. Kortom, Cinemaximiliaan creëert ontmoetingsplaatsen, of zoals de oprichters het verwoorden: “een ‘woonkamer’ die nooit te klein is, waar altijd tijd is voor nieuwe mensen, ideeën en initiatieven.”

Bekijk hierboven twee reportages over Cinemaximiliaan.

Cinemaximiliaan creëert een ‘woonkamer’ die nooit te klein is, waar altijd tijd is voor nieuwe mensen, ideeën en initiatieven.

Gwendolyn Lootens en Gawan Fagard

Het juryrapport: “Van een antwoord op een acuut maatschappelijk probleem, oversteeg Cinemaximiliaan die lokale stedelijke context en stapte de organisatie in een groter verhaal van gangmakers en voortrekkers, cultuur, diversiteit en gemeenschapsvorming. Dankzij de inzet van geëngageerde trekkers en vrijwilligers, groeide Cinemaximiliaan tot een wijd vertakte, duurzame en kwalitatieve organisatie.

Cinemaximiliaan

De prijs betekent voor ons een erkenning van het feit dat integratie niet enkel verloopt via het vervullen van basisbehoeften. Door Cinemaximiliaan hebben we in de praktijk ondervonden hoe primair de nood is aan bewogen zijn en bewogen worden, aan warme uitwisselingen, diepgaande inhoud, en dit zeker voor mensen die zich in een precaire situatie bevinden. Films en kunst zijn in die zin een katalysator om met elkaar in contact te komen, cultuur uit te wisselen en een debat op gang te brengen, een open netwerk te vormen zonder grenzen of afbakeningen.

VRTNU VRTNU VRTNU