Spring naar inhoud

People Spotters Guide: de Homo Culturalis


Tom Borremans (bekend van Sociaal Incapabele Michiel) en Sven van den Eynde (bekend onder zijn alias googleman, uit Scheire en de Schepping) lanceerden recent de People Spotters Guide, een gids met daarin bijzonder menselijk gedrag verzameld, van veiligheidspersoneel dat er niet sterk genoeg uitziet tot iets te ontspannen pendelaars en ander lekkers. Speciaal voor ons bogen de heren zich over die bijzondere mensensoort: de ‘homo culturalis’, oftewel de cultuurliefhebber.

Mensen die iets te dicht bij de tentoongestelde werken staan

Homo Artefactus Spatium Minimalis

Net zoals bij het aanschouwen van televisionele producties is het bij het waarnemen van visuele kunstwerken aangeraden een zekere afstand te bewaren. Dit wordt best van jongs af aangeleerd via culturele impregnatie. Dit om eventuele oogschade te vermijden die het gevolg kan zijn van het te dichtbij en langdurig aanschouwen van kunstobjecten.

Links: Blauwe, glazige blik van een kind van kunstminnende ouders dat niet aangeleerd werd om voldoende afstand te bewaren tot audiovisuele kunstartefacten. Dit jongetje ging voor het eerst als drie weken oude baby naar de tentoonstelling ‘Moments Before The Flood’ van de Belgische Magnum-fotograaf Carl De Keyzer. Als tweejarige kende hij het verschil reeds tussen Monet en Manet.

Rechts: De grootvader van het kind met glazige blik spendeerde twee uur en zeventien minuten voor deze collage van origami-vaginas van de Japanse kunstenares Yoko Chitsu. Drie weken later werd hij geopereerd aan een acute vorm van cataract.

PUNTEN

De punten zijn afhankelijk van de afstand tot het kunstwerk:

  • van 0 tot 50 cm: 50 punten
  • van 51 tot 150 cm: 25 punten
  • van 151 tot 250 cm: 10 punten
  • meer dan 250 cm: 0 punten

Drie variaties van de mens die iets te dicht bij een kunstwerk staat: de voorwaarts gebogen variant, de vestimentair onaangespaste variant met korte broek en sandalen en de variatie met handen op de rug in adoratie van het coloriet van het schilderij.

De theateracteur of -actrice die te snel en onnodig naakt gaat

Homo Actoris Nudus Praecox

Het eerste onnodige naakt verscheen op de planken in het jaar 428 voor Christus tijdens een opvoering van Hippolytos, een tragedie van de Griekse toneelauteur Euripides. Sindsdien zijn naakte acteurs nooit meer van het toneel verdwenen.

Volgens diepgravend theaterhistorisch onderzoek is er een belangrijke correlatie te vinden tussen de duur van een stuk en de kans op manifestatie van onnodig naakt, namelijk: Hoe langer een stuk duurt, hoe groter de kans op onnodig naakt.

De niet-functionele naaktcoëfficiënt De niet-functionele naaktcoëfficiënt (NFNC) van een theaterproductie is te berekenen aan de hand van enkele makkelijk observeerbare parameters.

K = de totale tijd van zichtbaarheid van de vlezige, in een tepel eindigende klieren tussen de derde en zevende rib bij vrouwen. Uitgedrukt in minuten.

P = de totale tijd van zichtbaarheid van de eerste vlezige penis. Uitgedrukt in minuten.

D = totale duur van het stuk. Uitgedrukt in minuten

R = aantal acteurs die bijklussen als stem in reclamespots.

In een formule gegoten betekent dit:

NFNC = (K/D + P/D) x R

De volledige cast van het toneelstuk van dit kostuumdrama voor kinderen ‘Robin Hood, the Christmas Special’ waren zelfs al naakt vóór de openingsscene van dit drie uur durende stuk. Vier acteurs werden met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gevoerd.

PUNTEN Voor de punten van deze spotting volstaat het de niet-functionele naaktcoëfficiënt (NFNC) te berekenen. Voorbeeld: in de hierboven aangehaalde opvoering van ‘Robin Hood, the Christmas Special’ is de NFNC gelijk aan 0, daar de volledige cast al naakt was vóór het stuk.

De mens die probeert de indruk te wekken dat hij de kunstenaar is op iemands anders vernissage

Homo Artem Chameleoniensis

Voor wie de echte kunstenaar op deze foto wil kennen: het is de bebrilde, rossige, ietwat onopvallende man achteraan.

Vernissages vormen voor heel wat kunstliefhebbers de uitgelezen kans om te pronken met hun vestimentaire creativiteit. Dat dit vaak ten koste gaat van de tentoonstellende kunstenaar is een probleem dat doorgaans te weinig aandacht krijgt in de gespecialiseerde pers. Zo gebeurt het vaak dat dronken kunstcritici van gerenommeerde vakbladen interviews publiceren met een extravagant geklede bezoeker in plaats van de artiest die via zijn kunstwerken zijn weltschmerz of naar incest neigende verstandhouding met zijn moeder probeert vorm te geven. Daarom geven wij als stijladvies: kleed u zo onopvallend mogelijk.

Dit koppel wil bewust de aandacht niet afleiden van de kunstenaar.

PUNTEN 40 punten voor mensen met Franse baret op vernissage.

De People Spotters Guide, Vol. 1 is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Vol. 2 verschijnt in het voorjaar van 2018.

Gaat dat zien!

Zaterdag 1 april signeren Tom Borremans en Sven Van den Eynde om 14u in boekhandel De Groene Waterman in Antwerpen. Om 15u start er een spotterstour door de stad waarin de auteurs op zoek gaan naar verschillende mensentypes. Iedereen is welkom.

VRTNU VRTNU VRTNU