Spring naar inhoud

Michael Braungart

< Changemakers

herbeleef online

Michael Braungart is een Duits chemicus die met het heel eenvoudige idee Afval = Voedsel een nieuwe industriële revolutie op gang bracht. Hij helpt bedrijven hun producten zo te ontwerpen dat ze van begin tot einde veilig en herbruikbaar zijn. Zo bouwt hij aan een wereld zonder schadelijk afval.

Even terug in de tijd: In 1991 ontmoeten ontwerper William McDonough en chemicus Michael Braungart elkaar op een daktuin in New York. Michael vertelt William over zijn idee om een biologisch afbreekbare frisdrankfles te maken met daarin een zaadje. Die fles zou zomaar in de natuur mogen worden weggegooid, daar zou de fles worden afgebroken en tot voedsel dienen voor dat zaadje. McDonough en Braungart bedachten dat het principe Afval = Voedsel - bekend uit de natuur - ook toegepast kan worden op alle producten die de mens fabriceert. Drie jaar na de ontmoeting ging hun bedrijf McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC) van start. Essentieel in de ontwerpstrategie is dat het oude adagium 'Cradle to Grave' vervangen wordt door het 'Cradle to Cradle' (C2C) principe. (bron: vpro)

C2C is een businessmodel en een keurmerk. Dat keurmerk krijg je enkel wanneer je productieproces goed scoort op vlak van

  • Gezonde materialen
  • Materiaal hergebruik en ‘Design for environment’
  • Energie
  • Water
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Meer weten over de C2C cases die in de aflevering aan bod komen?

En in Vlaanderen?

C2C zet in op slimme producten die oneindig recycleerbaar zijn en is zo één van de belangrijkste strategieën binnen de circulaire economie. Maar er zijn nog andere manieren om doordacht en zuinig om te gaan met schaarser wordende grondstoffen en materialen. Producten die je kan upgraden, hergebruiken of gemakkelijk kan herstellen zijn interessant. Of producten die modulair zijn of een lange levensduur hebben. Producten die je niet langer zelf aankoopt maar deelt met anderen. Allemaal maken ze deel uit van een circulaire economie en maken ze komaf met het klassieke TAKE - MAKE -WASTE principe.

Circulaire economie: een economie waarin producten en materialen hergebruikt worden en grondstoffen hun waarde behouden.

In Vlaanderen is het Plan C die die circulaire economie ondersteunt en in kaart brengt. Jiska Verhulst, directeur van Plan C, legt enkele dingen uit.

VRTNU VRTNU VRTNU