Spring naar inhoud

Koninklijke Curiosa

15 november Koningsdag

Koninklijke Curiosa - © canvas / Koen De Vos
geschreven op 15 november 2018

Vive le roi! 15 November is Koningsdag in België, het vroegere Feest van de Dynastie. Wij verzamelden enkele Curiosa-artikels en reportages waarin onze koningen een voorname rol spelen: van de architecturale esbattementen en amoureuze escapades van Leopold II tot de vluchtplannen van koning Boudewijn tijdens de Koude Oorlog.

Koning Filip, voor de gelegenheid getooid met canvas-roze sjerp

Waarom 15 november?

Het feest ter ere van de koning werd tijdens de regeerperiode van onze eerste vorst Leopold I gevierd op 21 juli, de datum van zijn eedaflegging als nieuwe koning der Belgen, én op 16 december, zijn verjaardag.

Bij de troonsbestijging van Leopold II werd in 1866 beslist dat het Feest van Zijne Majesteit gevierd zou worden op 15 november, de naamdag van Sint-Leopold.

Onder het bewind van Albert I zou het feest plaatsvinden op 26 november (datum van Sint-Albert) maar aangezien de moeder van de koning overleden was op 26 november werd beslist deze Koningsdag te verschuiven naar 15 november (Sint-Leopold).

Vermits na de Eerste Wereldoorlog de datum van 15 november zeer dicht lag bij 11 november (Wapenstilstand) werd de Koningsdag vastgelegd op 27 november (nieuwe datum van Sint-Albert).

Sinds 1934, de troonsbestijging van koning Leopold III, werd Koningsdag opnieuw op 15 november gevierd en Naamfeest van Zijne Majesteit de Koning genoemd. Tijdens de afwezigheid van de Koning in het land veranderde de naam in Naamfeest van de Dynastie.

Toen koning Boudewijn de troon besteeg, besloot hij de datum van 15 november te behouden en vanaf 1952 is het officieel Koningsdag. Traditioneel is er Te Deum in de kathedraal van Brussel en een burgerlijke plechtigheid in het parlement.

Koninklijke Curiosa

Het Chinees restaurant van Leopold II
Chinese kiosk en Japanse toren

Een automobilist die langs het Park van Laken over de Brusselse Van Praetlaan rijdt – of daar in de file staat – kan zich even in het Verre Oosten wanen, want aan de ene kant staat een Japanse pagode en aan de andere zijde prijkt een soortement Chinees restaurant. Architecturale folies van koning Leopold II die al jaren gesloten zijn voor het publiek, maar wij kregen de sleutel!

Bekijk de exclusieve beelden en ontdek het geheime deurtje van Fabiola...

Vluchtoord voor koning Boudewijn
Koning Boudewijn

In de jaren '50 in volle koude oorlog leek een aanval door de Russen niet denkbeeldig en dus werden in het geheim evacuatieplannen gesmeed voor de koninklijke familie en de regeringstop. En waar kon koning Boudewijn veiliger zijn dan in zijn eigen kolonie Belgisch-Congo! In de buurt van Kamina in Katanga werd een complete stad gepland met een koninklijk paleis en ministeriële verblijven.

Duik mee in de archieven, ontdek het verhaal van Couillonville en de ondergrondse regeringsbunker in Brussel...

De Heizel, een heuvel met geschiedenis
Barones de Vaughan en Leopold II

In april 1958 – 60 jaar geleden – werd op de Heizel de grote Wereldtentoonstelling van Brussel Expo 58 geopend. Het Atomium en het Amerikaans Theater zijn hier overblijfselen van. Maar wat stond er vóór '58 op de Heizelvlakte? En waar is de villa van barones de Vaughan, de beruchte minnares van Leopold II?

Ontdek de geschiedenis van de Heizel: van kerkelijke steengroeves over een miraculeuze bron tot het liefdesnestje van Leopold II...

De verdwenen hippodroom van Groenendaal
Leopold II op de koninklijke tribune van de hippodroom

Waar vroeger paarden galoppeerden en chique dames en heren flaneerden langs de tribunes, heerst nu stilte en rust. Waar de koninklijke gasten van Leopold II de wedstrijden in ogenschouw namen, kijkt nu een eekhoorn vanuit een beuk naar de overwoekerde piste. In de verte hoor je het geruis van de ring van Brussel. Alleen een schuwe ree of enkele konijnen verstoren de vrede. Wat is hier gebeurd?

Ontdek het verhaal van de verdwenen hippodroom van Groenendaal…

VRTNU VRTNU VRTNU