Spring naar inhoud

De buit van Victor

"Lezen helpt om mezelf te ontplooien"

geschreven op 05 november 2015

Wat lezen mensen en waarom? Ontdek hier elke dag de boekenbeursbuit van auteurs en bezoekers. Victor is razend geïnteresseerd in Amerikaanse politiek. Hij is hoogbegaafd en wil zijn omgeving zo veel mogelijk over dit onderwerp laten lezen.

Lezen helpt mezelf te ontplooien, dat staat buiten kijf. Je taalvermogen wordt rijker, je krijgt een bredere kijk op de wereld, je leert zaken erbij denken omdat je geen prenten of beelden krijgt bij de tekst, je ziet verschillende perspectieven, want vaak krijg je eenzijdige informatie van bijvoorbeeld je ouders of een politieke partij. Als je veel leest dan krijg je ook een veel bredere kijk. Jezelf ontplooien kan geen kwaad. Mijn moeder leest ook bijzonder veel. Ik doe dat ook heel graag.

Ze zeggen dat lezen asociaal is, maar lezen is net heel sociaal. De onderwerpen delen in een discussie is ook wel heel mooi. En daar leer je ook veel uit. Zoals Socrates vroeger zei: “Ik weet niks, leg het mij uit en discussieer.” Als je met twee bent kan je een hoger idee bereiken, dan als je helemaal alleen bent.

Ze zeggen dat lezen asociaal is, maar lezen is net heel sociaal. De onderwerpen delen in een discussie is ook wel heel mooi. En daar leer je ook veel uit. Zoals Socrates vroeger zei: “Ik weet niks, leg het mij uit en discussieer."

Victor
De ontwakende reus: waarom Amerika de 21e eeuw zal domineren - Johan van Overtveldt

Politiek is één van mijn preoccupaties. Omdat ik in politiek geïnteresseerd ben, en omdat ik Johan – los van zijn politieke voorkeur – wel een heel goede politicus vind en ook gewoon een bekwaam persoon, als voormalige hoofdredacteur van Trends. Dat wil meestal wel zeggen dat je iets in je mars hebt. Politiek interesseert me heel hard, wereldwijd en vooral Belgische politiek, Europees ook, maar de Verenigde Staten van Amerika het meest. Amerika is een land van heel veel contradicties, met veel armoede en rijkdom, maar ook van heel veel mogelijkheden, vandaar.

Hoogbegaafdheid: als je kind (g)een Einstein is - Tessa Kieboom

Tessa Kieboom is de enige referentie in België omtrent dit thema. We kennen allemaal de zwakkere leerlingen in het onderwijssysteem en daar is een héél uitgebreid zorgnet voor, maar de clichés rond dit onderwerp blijven toch wel nog bestaan. Ze maken altijd de vergelijking tussen rijken en armen en de sterkste en zwakkere leerlingen, maar die vergelijking gaat niet echt op. Rijken kunnen zichzelf wel helpen wanneer ze in problemen zitten, maar met hoogbegaafde leerlingen is dat niet het geval. Die raken in een neerwaartse spiraal, er zijn heel veel uitvallers in het onderwijs, en dat is heel jammer, en zo worden hun talenten niet benut. Ik probeer deze boeken zoveel mogelijk te laten lezen door mijn omgeving. Er is geen écht stigma, maar toch is er nog het etiket dat hoogbegaafden alles kunnen, het beste scoren, alles moeten kunnen en als ze om hulp vragen, aanstellers zijn.

Ik ben zelf hoogbegaafd. Maar dat is een ruim begrip. Intelligentie meten met een IQ-test is heel tijdelijk en onderhevig aan verschillende aspecten, zoals bijvoorbeeld de vraagstellingen of de opleiding die je volgt. Het is een heel breed thema, en er zou veel meer onderzoek moeten komen vanuit de overheid om daar meer over toe te lichten. Ik hoop dat de overheid toch daar ook initiatieven start, want er gaat op deze manier veel talent verloren.

VRTNU VRTNU VRTNU